• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การสำรวจความแพร่หลายของผู้ใหญ่ที่แพ้อาหารในสหรัฐอเมริกา

     จากข้อมูลการสำรวจพบผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่แพ้อาหารอย่างน้อย 1 ใน 10 และเกือบ 1 ใน 5 มีความเชื่อว่าตัวเองแพ้อาหาร ซึ่งการแพ้อาหารนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นอันตรายต่อชีวิต

     ในการศึกษาได้สำรวจตัวแทนของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาทั่วประเทศกว่า 40,000 คน พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ที่แพ้อาหารถูกพัฒนาในช่วงวัยผู้ใหญ่ หลายคนรายงานว่ามีการแพ้อาหารหลายชนิดและร้อยละ 38 ได้รับการรายงานว่าพบอย่างน้อยมีการแพ้อาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่ต้องเข้ารับการรักษาในแผนกฉุกเฉิน การแพ้หอยพบได้มากที่สุดรองลงมาคือนม ถั่วลิสง ถั่วเปลือกแข็งและครีบปลา อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ผู้เข้าร่วมที่ได้รายงานว่าแพ้อาหารด้วยตนเองนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันจากการวินิจฉัย