• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การตรวจหาปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอาหารและปริมาณขั้นต่ำที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ในผู้ที่แพ้อาหาร (ThRAll)

     วิธีการพื้นฐานทางด้านการจัดการความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารได้รับการพัฒนาจากภาคอุตสาหกรรมอาหารและหน่วยงานในกำกับทางด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนผู้บริโภคที่แพ้อาหาร ให้สามารถหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่ของสารก่อภูมิแพ้โดยไม่ตั้งใจ การประยุกต์ใช้วิธีการดังกล่าวจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพดีจากการศึกษาทางคลินิก เพื่อสนับสนุนการระบุระดับของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคทั่วไปที่แพ้อาหารเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงเครื่องมือวิเคราะห์ที่สามารถหาปริมาณโปรตีนที่ก่อให้เกิดการแพ้ที่มีอยู่ในอาหาร

     โครงการ ThRAll มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิธีการพื้นฐานทางด้านการจัดการความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารได้สองทาง วิธีแรกคือการอ้างอิงความสอดคล้องกันในเชิงปริมาณของแมสสเปกโตรมิสทรีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในอาหารหลายชนิดในเมทริกซ์อาหารที่ใช้เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะใช้สำหรับนมวัว ไข่ไก่ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง เฮเซลนัทและอัลมอนด์ที่เกิดขึ้นในเมทริกซ์ของอาหารแปรรูปอย่างรุนแรงสองชนิดคือช็อคโกแลตและผงน้ำซุป กิจกรรมนี้ถูกเสริมด้วยวัตถุประสงค์ที่สอง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับความท้าทายในการบริโภคอาหารที่ใช้ในการกำหนดเกณฑ์และปริมาณน้อยที่สุด สิ่งนี้จะสำเร็จได้จากการพัฒนาวิธีการทั่วไปในการรวบรวมและดูแลข้อมูลที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งปัจจุบันยังคงมีความไม่พร้อมของข้อมูล