• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

สิ่งปลอมปนในอาหาร: วิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ LC-MS/MS สำหรับการตรวจสอบอาหารที่มีส่วนผสมของเปปไทด์

     สิ่งปลอมปนในอาหารรวมถึงการเติมส่วนผสมที่มีคุณภาพต่ำกว่าหรือสารทดแทนต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การทำเช่นนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพต่อผู้บริโภค ดังนั้นการตรวจหาสิ่งทดแทนนี้จึงมีความสำคัญมาก สำหรับการจำแนกสายพันธุ์ ในปีที่ผ่านมาวิธีการทางโปรตีนนั้นได้รับความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ในงานนี้จะนำเสนอวิธีการวิเคราะห์เปปไทด์เป้าหมายที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับการตรวจหาสิ่งปลอมปนในอาหาร 

     วิธีการหนึ่งในขั้นตอนการตรวจหาที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการวิเคราะห์โปรตีนซึ่งรับการพัฒนามาจากการใช้เอนไซม์ยูเรียเอสเพื่อไฮโดรไลซ์ยูเรียในบัฟเฟอร์ที่ใช้ในการสกัด ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มการล้าง การพิจารณาเฉพาะสารประกอบที่เลือกและการใช้ฐานข้อมูลจากแหล่งที่มีการเปิดเผยในการเลือกเปปไทด์เป้าหมายเพื่อนำมาใช้เป็นวิธีการวิเคราะห์ ดังนั้นจึงไม่ต้องเสียเวลาในการทำการวิจัยขั้นพื้นฐาน สำหรับการตรวจหาสารทดแทนนั้นไม่จำเป็นต้องทราบค่าความเข้มข้นที่แน่นอนของส่วนผสม ในกรณีเหล่านี้การคำนวณสัดส่วนสายพันธุ์ให้สัมพันธ์กับปริมาณของสารประกอบที่วิเคราะห์ทั้งหมดได้อย่างเพียงพอ