• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การวิเคราะห์กลูเตนในอาหารแปรรูปโดย Multi-Allergens และ Grain-Specific UHPLC-MS/MS: วิธีหนึ่งในการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ทั้งหมด

     ความเป็นมา: โรค Celiac เป็นโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติในระยะยาวที่ซับซ้อนต่อการแพ้กลูเตน คาดว่าได้รับผลกระทบร้อยละ 1 - 5 ของประชากรโลก

     วัตถุประสงค์: เพื่อปกป้องผู้บริโภคที่มีความไวต่อกลูเตนจำเป็นต้องมีการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ  เพื่อให้สามารถตรวจหากลูเตนในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ได้

     วิธีการ: ในปัจจุบัน ELISA น่าจะเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด วิธีการที่ใช้แอนติบอดี R5 ได้รับสถานะชนิด I ใน Codex Alimentarius อย่างไรก็ตามวิธี ELISA ยังคงเป็นวิธีที่น่าหนักใจในข้อจำกัดบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการหาปริมาณกลูเตนที่ไม่ใช่กลูเตนจากข้าวสาลี ดังนั้นการพัฒนาวิธีการเสริมอื่น เช่น LC-tandem MS (MS/MS) จึงถือเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนี้วิธีนี้ยังสามารถใช้ในการตรวจหากลูเตนพร้อมกับสารก่อภูมิแพ้ชนิดอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพิ่มเติมอย่างมากสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร “free-from” และ/หรือมีนโยบายการจัดการแบบบูรณาการสำหรับโรคภูมิแพ้ที่หลากหลาย และ/หรืออาการแพ้ต่างๆ

     ผลลัพธ์: วิธีการ multi-allergen และ grain-specific ultra-HPLC ควบคู่กับ MS/MS ช่วยให้ระบุและจำแนกกลูเตนจากธัญพืช 7 ชนิด พร้อมกับการตรวจหาและจำแนกสารก่อภูมิแพ้ 10 ชนิดในการวิเคราะห์เพียงครั้งเดียว

     สรุป: วิธีนี้สามารถใช้ในการวิเคราะห์เมทริกซ์ของอาหารที่ค่อนข้างกว้างขวาง โดยมีข้าวสาลีและ/หรืออนุพันธ์ของข้าวสาลี รวมทั้งธัญพืช แป้ง อาหารที่ผ่านความร้อนและอาหารบริโภค แต่ยังรวมถึงตัวอย่างอาหารที่มีความซับซ้อนมากขึ้นภายใต้กระบวนการหมัก (เช่น เบียร์)