• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การตรวจสอบการลดลงของ ELISA Recovery ของอัลมอนด์และเฮเซลนัทปนเปื้อนในตัวอย่างถั่วคั่วด้วย SDS-PAGE และแมสสเปคโตรมิเตอร์

     สังคมตะวันตกกำลังเผชิญกับจำนวนผู้ที่แพ้อาหารเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้นอาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้และการวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ที่แม่นยำและเชื่อถือได้จึงมีความสำคัญและจำเป็นในการปกป้องผู้บริโภค แต่ยังมีความเข้าใจที่จำกัดเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการแปรรูปอาหารที่ส่งผลต่อความสามารถในการก่อให้เกิดการแพ้และความสามารถของวิธีการที่มีอยู่ในการตรวจสอบการปนเปื้อนปริมาณน้อยในอาหารแปรรูป การศึกษาที่มีอยู่นี้ได้อาศัยการประมวลผลตัวอย่างในระดับห้องปฏิบัติการ ในการศึกษานี้มีการแปรรูปเหมือนกับอุตสาหกรรมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ (ช่วงของอุณหภูมิการคั่วอยู่ในช่วง 110 -150 องศาเซลเซียส) ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจที่ดีต่อข้อจำกัดของวิธีการในการตรวจหาการปนเปื้อนของเฮเซลนัทและอัลมอนด์ในอาหารแปรรูป

      การวิเคราะห์ด้วย Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis บ่งชี้ว่าเกิดการลดลงทั้งหมดในโปรตีนที่สกัดได้จากตัวอย่างถั่วคั่วและ matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight ของ Cor a 9 และ Prunin ต่อการจำแนกโปรตีนหลักที่เด่นชัดของเฮเซลนัทและอัลมอนด์ตามลำดับ ชุดทดสอบ ELISA ทางการค้าสามารถตรวจหาการปนเปื้อนของถั่วเปลือกแข็งได้ถึงอุณหภูมิคั่วที่ 130 องศาเซลเซียสเท่านั้น ขณะที่การวิเคราะห์แมสสเปคโตรมิเตอร์ (Orbitrap) สามารถใช้ในการตรวจหาการปนเปื้อนของการถั่วคั่วที่อุณหภูมิสูงถึง 150 องศาเซลเซียสแต่ไม่ระบุเป้าหมาย ขณะเดียวกันก็ยืนยันได้ว่า Cor a 9 และ Prunin นั้นเป็นโปรตีนหลักที่แสดงออกอย่างชัดเจนสำหรับเฮเซลนัทและอัลมอนด์ตามลำดับ ได้ทำการเตรียมโดคุกกี้ที่ Spiked ด้วยตัวอย่างถั่วคั่วเพื่อจำลองเมทริกซ์อาหารที่ซับซ้อนและพบว่า การวิเคราะห์ด้วย ELISA มีข้อจำกัดเหมือนกับที่พบในตัวอย่างถั่วบริสุทธิ์ซึ่งยากที่จะตรวจพบการปนเปื้อนในถั่วคั่วที่อุณหภูมิสูงกว่า 130 องศาเซลเซียส เป้าหมายของแมสสเปคโตรมิเตอร์ (โดยใช้ Ion trap) ใช้วิธีการตรวจที่พัฒนาจากปฏิกิริยาหลายวิธีสำหรับหนึ่งเปปไทด์โปรตีนของ Cor a 9 และ Prunin ตามลำดับ ทำให้สามารถตรวจหาการปนเปื้อนของถั่วได้ถึงอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส

     ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการสกัดได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิ (เช่น การเสียสภาพของโปรตีน การเกิดปฏิกิริยาข้ามกัน ความสามารถในการละลายต่ำ) ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการวิเคราะห์ด้วย ELISA และแมสสเปคโตรมิเตอร์ โดยรวมแล้วผลการศึกษาครั้งนี้อาจเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้หลังจากผ่านการคั่วด้วยการปรับปรุงวิธีการสกัดและรูปแบบ ELISA ให้ดีขึ้น