• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การเลือกตัวบ่งชี้เปปไทด์ของสารก่อภูมิแพ้ถั่วเปลือกแข็ง: ความจำเป็นในการปรับปรุงฐานข้อมูลลำดับโปรตีน

     ความเป็นมา: เพื่อป้องกันประชากรที่แพ้อาหารและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านฉลากอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมอาหารและหน่วยงานด้านกฎระเบียบจำเป็นต้องมีวิธีการที่น่าเชื่อถือสำหรับการตรวจหาปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในอาหารด้วยพื้นฐานของแมสสเปคโตรมิเตอร์จะน่าเชื่อถือนั้นขึ้นอยู่กับความโดดเด่นในการจำแนกอย่างเป็นระบบและการเลือกตัวบ่งชี้เปปไทด์เป้าหมาย การเลือกตัวบ่งชี้เปปไทด์ต้นแบบที่น่าเชื่อถือยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการเลือกข้อมูลลำดับโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและข้อจำกัดของการวิเคราะห์โปรตีนต้นแบบที่ผลิตจากพืชหลากหลายชนิด

วิธีการ: ในงานนี้ข้อมูลถูกรวบรวมเพื่อใช้สำหรับอ้างอิงส่วนผสมของถั่วเปลือกแข็งและประเมินโดยใช้กิจกรรมต่างๆ ของโมเลกุลโปรตีนในระบบที่เป็นสากลเป็นตัวขับเคลื่อน 

ผลลัพธ์: สิ่งที่เป็นประโยชน์ของการเสริมฐานข้อมูลลำดับโปรตีนที่มีอยู่แต่ยังไม่สมบูรณ์ด้วยข้อมูลลำดับจีโนมที่ถอดแบบแล้วถูกประเมินกับวอลนัทอังกฤษ เพื่อหาตัวเลือกที่ดีของตัวบ่งชี้เปปไทด์ที่แข่งขันและความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 

ข้อเน้นย้ำ: เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลโปรตีนในอนาคตและการปลดปล่อยลำดับอนุพันธ์ของจีโนมที่คาดว่าจะช่วยพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับวิธี LC-tandem MS-based สำหรับการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร