• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การรายงานผลการวิเคราะห์หาสารก่อภูมิแพ้ด้วยแมสสเปคโตรมิเตอร์

     แมสสเปคโตรมิเตอร์เป็นทางเลือกหนึ่งที่ยืดหยุ่นและแม่นยำสำหรับวิธีการแบบดั้งเดิมในการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในเชิงปริมาณ อย่างไรก็ตามความยืดหยุ่นนี้ทำให้เกิดการรับข้อมูลหลายทางและแปลเป็นข้อมูลอย่างง่ายและข้อมูลที่ชัดเจนนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง ปัจจุบันวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ด้วยแมสสเปคโตรมิเตอร์นั้นยังไม่มีมาตรฐานแน่นอนและเป็นการยากที่จะเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน 

     การจำแนกองค์ประกอบที่สำคัญสามประการในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการตรวจหาสัญญาณที่ให้ผลเชิงบวก การสอบเทียบและสัญญาณโดยรวม ซึ่งแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้มีหลายทางที่เป็นไปได้สำหรับนักพัฒนาวิธีการ เมื่อกล่าวถึงวิธีการทางเลือกเหล่านี้โดยยกตัวอย่างจากเอกสาร สมมติว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้นั้นมีความชัดเจน โปร่งใสและเข้าใจได้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยให้ความสนใจพิเศษต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในการวิเคราะห์แต่ละทางเลือก ความเหมาะสมและคำแนะนำในการปฏิบัติงานที่ดี นอกจากนี้ยังได้บ่งชี้ตัวชี้วัดที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเพาะอย่างชัดเจนไว้ในรายงานวิธีการ การสร้างมาตรฐานทั่วไปของขั้นตอนการทำงานเพื่อใช้ในการรายงานข้อมูลที่ไม่คลุมเครือในการพัฒนากระบวนการประเมินผลให้ดีขึ้น รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลและความสามารถในการถ่ายโอนวิธีการ