• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

พบการแพ้ถั่วลิสง นมและอาหารทะเลมากที่สุดในเด็กอเมริกัน

     จากการศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่างในประเทศ นำโดยทีมงานมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นได้ยืนยันความชุกของการแพ้ถั่วลิสงและนมสูงในเด็กและยังมีเอกสารที่ระบุว่ามีการแพ้อาหารทะเลเพิ่มขึ้นในเด็กด้วยโดยเฉพาะกุ้ง การศึกษาดังกล่าวได้ตีพิมพ์ในวารสารกุมารเวชศาสตร์ประเมินว่าร้อยละ 7.6 ของเด็กอเมริกันมีอาการแพ้อาหารและจากข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ปกครองของเด็กจำนวน 38,408 คนพบภูมิแพ้ถั่วลิสงบ่อยที่สุด (ร้อยละ 2.2) ในขณะที่เด็กร้อยละ 1.9 มีอาการแพ้ผลิตภัณฑ์จากนมและร้อยละ 1.3 ของเด็กมีอาการแพ้อาหารทะเลในประชากรของเด็กที่เป็นภูมิแพ้อาหารพบการแพ้นมวัวมีอัตราที่สูงขึ้นอย่างมากในส่วนของทารกและเด็กเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาก่อนหน้านี้ ในบรรดาเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปีมากกว่าร้อยละ 40 เป็นโรคภูมิแพ้นม สำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมการแพ้นมจึงแพร่หลายในเด็กเล็ก หนึ่งในผู้เขียนกล่าวว่าปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทคือทารกและเด็กเล็กในสหรัฐอเมริกามีการสัมผัสกับนมอย่างใกล้ชิด ดังนั้นหากเด็กมีอาการแพ้ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะรู้ก่อนตั้งแต่อายุยังน้อย ถ้าเปรียบเทียบสิ่งนี้กับสารก่อภูมิแพ้ที่พบได้น้อยเช่นหอยจะเห็นว่าเด็กที่แพ้อาจรู้ได้แค่เพียงว่ามีอาการแพ้อาหารดังกล่าวเมื่อเด็กเติบโตและได้รับประทานเป็นครั้งแรก การศึกษาก่อนหน้านี้ได้ชี้ให้เห็นว่าการให้เด็กรับประทานอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ช้าอาจเพิ่มความเสี่ยงให้กับเด็กในการพัฒนาโรคภูมิแพ้ในอาหาร ในขณะที่การศึกษาไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้โดยตรง ผู้ปกครองไม่ควรกลัวที่จะแนะนำหอยในอาหารของเด็กช่วงเริ่มแรกตั้งแต่สี่ถึงหกเดือนการเสริมอาหารนี้เล็กน้อยเพียงครั้งเดียวที่ให้กับเด็กจะทำให้เด็กมีความทนต่ออาหารนั้นได้ อย่างไรก็ตามหากเด็กดูเหมือนจะมีปฏิกิริยาการแพ้กับอาหารที่มีหอย ผู้ปกครองควรบอกกุมารแพทย์เพื่อรับการทดสอบ

ความชุกของสารก่อภูมิแพ้ในเด็กที่สูงสุด

 • อาการแพ้อาหารในเด็กโดยรวม - 5.6 ล้านคนหรือร้อยละ 7.6 ของประชากร
 • ถั่วลิสง - 1.6 ล้านคนหรือร้อยละ 2.2
 • นม - 1.4 ล้านคนหรือร้อยละ 1.9
 • หอย - 1 ล้านคนหรือร้อยละ 1.3
 • ถั่วเปลือกแข็ง - 900,000 คนหรือร้อยละ 1.2
 • ไข่ - 600,000 คนหรือร้อยละ 0.9
 • ปลา - 400,000 คนหรือร้อยละ 0.6
 • ข้าวสาลี - 400,000 คนหรือร้อยละ 0.5
 • ถั่วเหลือง - 400,000 คนหรือร้อยละ 0.5

     เด็กประมาณ 150,000 คนหรือร้อยละ 0.2 มีอาการแพ้งาเป็นความชุกอันดับที่เก้า (ในเดือนตุลาคมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เริ่มกระบวนพิจารณาที่จะทำให้เมล็ดพันธุ์เล็กๆ กลายเป็นสารก่อภูมิแพ้อันดับต้นๆ) ทีมวิจัยแห่งโรงเรียนแพทย์ Feinberg ใน Northwestern ได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ของผู้ปกครองเด็กที่มีอาการแพ้อาหาร ผู้ปกครองถูกถามเกี่ยวกับอาการแพ้ของเด็กเพื่อคัดกรองเด็กที่ไม่มีประวัติแน่ชัดเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร IgE-mediated ความกังวลของนักวิจัยคืออัตราการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้สูงในเด็กที่ต้องเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉิน ผู้ปกครองหนึ่งในห้าของเด็กที่มีอาการแพ้อาหารรายงานไปที่แผนกฉุกเฉินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา สถิติที่ยุ่งยากอีกประการหนึ่งคือมีเพียงร้อยละ 41 ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นที่มีใบสั่งยาฉีดอัตโนมัติอะดรีนาลีนสำหรับเด็ก Gupta และคณะยังพบว่าเด็กชาวแอฟริกัน - อเมริกันมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคภูมิแพ้อาหารมากกว่าเด็กในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ มีงานวิจัยเพิ่มเติมที่กำลังดำเนินการเพื่อสำรวจความแตกต่างเหล่านี้อย่างเป็นระบบ การศึกษาถูกนำเสนอในงานประจำปีโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืดและภูมิคุ้มกันวิทยาของวิทยาลัยในอเมริกัน