• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

หน่วยน้ำหนักผลการตรวจวิเคราะห์ในมุมมองของผู้ผลิตชุดทดสอบ

     การวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้หมายความว่าอย่างไร สำหรับการวัดทุกประเภทนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญรวมถึงการวัดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ความท้าทายที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้นั้นคือความสามารถในการเชื่อมโยงผลลัพธ์กลับไปสู่ข้อมูลอ้างอิง สำหรับการวัดที่สำคัญนี้จำเป็นที่จะต้องมีวิธีการทดสอบย้อนกลับและต้องมีการจัดทำคู่มือ/เอกสารที่เชื่อมโยงทั้งระบบเกี่ยวกับการวัดค่าความไม่แน่นอน (VIM, 2012) ที่สามารถย้อนกลับไปสู่ข้อมูลอ้างอิงในกรณีนี้กิโลกรัมเป็นหน่วยมวลในระบบ SI ประโยชน์ของการตรวจสอบย้อนกลับคือความมั่นใจในผลการตรวจวัด สิ่งนี้จะนำไปสู่ความมั่นใจในความหมายโดยนัยของการวัด สำหรับการวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้จะรวมถึงประสิทธิภาพในการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ที่เกิดจากการปนเปื้อนข้าม ปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยค่าชี้วัดปริมาณของกลูเตน ดังนั้นสิ่งนี้อาจนำไปสู่การปรับปรุง เช่น การติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ที่จำเป็นและข้อควรระวัง ข้อมูลสารก่อภูมิแพ้สำหรับการบริการทางด้านอาหาร แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดและการป้องกันที่ดีสำหรับผู้บริโภคที่แพ้

     เส้นทางข้างหน้าในปัจจุบัน สำหรับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง (ISO 17025) ในการวิเคราะห์ต้องใช้ตัวอย่างที่เป็นเนื้อเดียวกันในรอบของการทดสอบความชำนาญและใช้ชุดทดสอบ ELISA ที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะแตกต่างกัน การขาดการตรวจสอบย้อนกลับในการวิเคราะห์นำไปสู่การลดความเชื่อมั่นในความถูกต้องของผลลัพธ์และการทำนายที่คาดการณ์ไว้ งานสำคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ที่เร่งด่วนเหล่านี้ได้มีการทบทวนอย่างเข้มงวด (Walker et al., 2015) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ การผลิตวัสดุอ้างอิง การวิเคราะห์ความแตกต่างทางชีวสารสนเทศและการพัฒนาวิธีการอ้างอิง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้โดยเฉพาะ ผ่านสถาบันการวัดแห่งชาติ (เช่น ศูนย์วิจัยของคณะกรรมาธิการยุโรป) และความร่วมมือระหว่างประเทศ (เช่น MoniQA) ความแตกต่างเหล่านี้ส่งผลกระทบต่องานปัจจุบันของผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้มีข้อตกลงระหว่าง AOAC/ISO และ ISO/CEN ตัวอย่างเช่น CEN/TC 275/ WG12 เกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในอาหารซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนมาตรฐานทางเทคนิคที่จะพิจารณาทั่วไปและเกณฑ์ประสิทธิภาพขั้นต่ำสำหรับสารก่อภูมิแพ้ที่แตกต่างกันในแต่ละชนิดรวมทั้งวิธีการวิเคราะห์กลูเตน ความพยายามทั้งหมดเหล่านี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าวิธีการที่แตกต่างกันนั้นจะให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ การทำซ้ำและการเปรียบเทียบผลของการวัด สำหรับการเปรียบเทียบผลลัพธ์ หน่วยของการวัดจำเป็นต้องรายงานในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะการแสดงปริมาณโปรตีนส่วนผสมของสารก่อภูมิแพ้และหรือการกำหนดค่าของการเปลี่ยนแปลง เมื่อเข้าใกล้ปี พ.ศ. 2562 จำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นในการนำหน่วย SI มาใช้ ซึ่งหมายถึงการหลีกเลี่ยงการใช้ส่วนต่อล้านส่วน โดยแทนที่ด้วยผลลัพธ์ เช่น “มิลลิกรัมกลูเตนต่อกิโลกรัมของอาหาร” หรือ “ปริมาณกลูเตน 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร”