• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

อัพเดทโปรแกรมการรับรองอาหารปราศจากกลูเตน (GFCP)

     ได้มีประกาศการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการรับรองระบบการจัดการอาหารปราศจากกลูเตน (GFMS) ซึ่งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการรับรองมาตรฐานแห่งชาติ ANSI-ASQ (ANAB) ได้ประกาศการตอบสนองความสนใจในระดับโลกเกี่ยวกับอาหารปราศจากกลูเตน โดยเสนอให้มีประกาศนียบัตรรับรองแก่หน่วยงาน (CB) ที่ให้การตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการโปรแกรมการรับรองอาหารปราศจากกลูเตน (GFCP) ที่ต้องได้รับการรับรองจาก ANAB ก่อนที่จะยื่นขอรับการรับรองจาก ACG ที่จะอนุญาตเฉพาะหน่วยตรวจสอบที่มีใบรับรองของ ACG ว่าด้วยโปรแกรมการรับรองอาหารปราศจากกลูเตนทั้งหมดซึ่งกระบวนการนี้ต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโปรแกรมการรับรองระบบการจัดการอาหารปราศจากกลูเตน (GFMS) โดยได้มีการตกลงร่วมกันว่า CB ต้องมีพื้นฐานและความรู้ในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นข้อกำหนดใหม่สำหรับ CB โดย CB จะได้รับการรับรองในระบบ ISO 22000 จาก ANAB สำหรับโปรแกรมระบบการจัดการอาหารปราศจากกลูเตนด้วย 

     ปัจจุบัน ANAB กำลังอยู่ในขั้นตอนการยอมรับแอปพลิเคชันสำหรับโปรแกรมการรับรองระบบการจัดการอาหารปราศจากกลูเตนและปรากฏว่าประมาณครึ่งหนึ่งของ CBs ที่ได้รับการรับรอง ISO 22000 แล้วโดยสมาชิก IAF อื่น AB และ CB ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับการรับรองสำหรับโปรแกรมการรับรองรูปแบบการรับรองอาหารปราศจากกลูเตน (GFSI) จากการวิเคราะห์ของโปรแกรมการรับรองอาหารปราศจากกลูเตนที่ยอมรับในปัจจุบัน CBs และองค์กรที่ได้รับการรับรองถูกตัดสินจาก ACG และ ANAB ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000 จาก ANAB หรือคู่สัญญาจาก IAF MS MLA หรือยอมรับรูปแบบของการรับรองอาหารปราศจากกลูเตน (GFSI) ที่รู้จักเช่น BRC หรือ SQF วิธีการนี้จะตอบสนองความต้องการของ CB ที่มีความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารแต่ลดภาระในการรับรองซ้ำ นอกจากนี้ยังจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ANAB ในฐานะสมาชิกของ IAF ในการยอมรับการรับรองที่ออกโดยสมาชิก IAF รายอื่นๆ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า ANAB และ ACG ยังคงมุ่งมั่นในการรับรองระบบการจัดการสำหรับโปรแกรมการรับรองอาหารปราศจากกลูเตนและ CBs ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นอย่างไรที่จะสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO 17021-1 และข้อกำหนด IAF ใด ๆ ที่ใช้บังคับสำหรับการจัดการระบบ CB สำหรับสำเนาของระบบการจัดการอาหารปราศจากกลูเตนที่ได้รับการแก้ไข (AR) โปรดติดต่อคุณ Natalia  Larrimer ขณะนี้กฎการรับรองของ AR ที่แก้ไขอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติกับทางคณะกรรมการรับรอง ANAB