• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

สายการบินอเมริกันอนุญาตให้ผู้โดยสารที่แพ้ถั่วเปลือกแข็งและถั่วลิสงขึ้นเครื่องก่อน

     สายการบินอเมริกันกล่าวเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2018 ให้ลูกค้าที่แพ้ถั่วลิสงและถั่วเปลือกแข็งขึ้นเครื่องก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสายการบินได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ว่าผู้โดยสารที่เป็นโรคภูมิแพ้อาหารไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องก่อนเพื่อกำจัดสารก่อภูมิแพ้ออกจากที่นั่ง FARE ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนการแพ้อาหารแห่งชาติได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับนโยบายนี้ในปี ค.ศ. 2017 โดยขอสิทธิ์ความเป็นธรรมในการขึ้นเครื่องก่อนสำหรับโรคภูมิแพ้อาหารทุกชนิด แม้ว่านโยบายของสายการบินอเมริกันไม่ได้ครอบคลุมทุกสิ่งที่ทางองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องการแต่ทาง FARE ยังพบว่าการย้ายที่นั่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

     คุณ Lisa Gable ซีอีโอของ FARE กล่าวกับ Allergic Living ว่าเมื่อใดก็ตามที่บริษัทต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่แพ้อาหารนับเป็นเรื่องน่ายินดี จากเดิมที่เคยได้รับการตอบสนองในเบื้องต้นที่เย็นชาจากสายการบินเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของ FARE และกลุ่มครอบครัวที่มีผู้ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้อาหาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นับเป็นเรื่องสำคัญ อย่างไรก็ตามโฆษกของสายการบินอเมริกันได้ยืนยันว่า Allergic Living มีนโยบายใหม่ที่จะใช้เฉพาะการแพ้ถั่วลิสงและและถั่วเปลือกแข็งเท่านั้นส่วนการแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดอื่นๆ เช่น นม ไข่หรือข้าวสาลียังไม่มีนโยบาย ในการร้องเรียนนั้นสิ่งสำคัญคือการอนุญาตให้ผู้โดยสารที่แพ้อาหารขึ้นเครื่องก่อนและไม่ใช่การแพ้ถั่วลิสงและถั่วเปลือกแข็งเพียงอย่างเดียว แต่หวังว่านโยบายในอนาคตจะรวมถึงผู้โดยสารที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการแพ้อาหารทั้งหมด การร้องเรียนครั้งแรกของ FARE อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี ค.ศ. 2017 โดยอ้างว่าได้ปฏิเสธที่จะอนุญาตผู้โดยสารที่แพ้ได้มีโอกาสขึ้นเครื่องก่อน ทางสายการบินอเมริกาได้ฝ่าฝืนกฎหมายการเข้าถึงทางอากาศ (Air Carrier Access Act) จากข้อความที่ผู้โดยสารไม่ได้รับการอนุญาตให้ขึ้นเครื่องก่อน ถ้าต้องการเวลาพิเศษในการขึ้นเครื่องหรือการได้ที่นั่ง ทางองค์กรกล่าวว่านี่รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้อาหาร ซึ่งนับเป็นความบกพร่องต่อกิจกรรมในชีวิตที่สำคัญ เมื่อเดือนมีนาคมปี ค.ศ. 2017 ทางสายการบินกล่าวว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อาหารอาจมีอาการแพ้ในหลายรูปแบบและไม่เห็นด้วยว่าทุกคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อาหารอาจมีความบกพร่องอย่างมากต่อกิจกรรมในชีวิตที่สำคัญ ในการประกาศนโยบายการขึ้นเครื่องใหม่ทางสายการบินยังคงกล่าวว่าไม่ต้องการให้อยู่ภายใต้กฎหมายการไร้ความสามารถ ผู้โดยสารและครอบครัวที่แพ้อาหารบ่อยครั้งมักต้องการให้เช็ดพื้นที่นั่งทั้งหมดรวมทั้งโต๊ะถาด ที่วางแขนและหน้าต่างซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการสัมผัสกับสิ่งตกค้างจากผู้โดยสารก่อนหน้า นี่เป็นสิ่งสำคัญในการเฝ้าระวังที่ทำได้ยากในขณะที่ผู้โดยสารคนอื่นๆ พยายามที่จะขึ้นเครื่อง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของสายการบินอเมริกันกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสายการบินนี้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางทั้ง Delta, JetBlue และ Southwest ทั้งหมดต้องอนุญาตให้ขึ้นเครื่องก่อนเพื่อเช็ดพื้นที่นั่งของผู้ที่แพ้อาหาร สายการบินยูไนเต็ดได้ให้ดุลยพินิจกับเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่ประตูในการอนุญาตนี้ (ดูที่สายการบินของ Allergic Living และสมุดรายนามนโยบายทางด้านสารก่อภูมิแพ้) และยังกล่าวเพิ่มเติมว่าไม่สามารถรับประกันได้ว่าลูกค้าจะไม่ได้รับถั่วลิสงหรือถั่วเปลือกแข็งอื่นๆ ในระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการหรือที่ลูกค้านำติดตัวไปหรือฝุ่นของถั่วเปลือกแข็งที่ติดตัวมากับลูกค้า ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าของผู้ชายหรือของผู้หญิง นอกจากนี้ยังยืนยันด้วยว่าสายการบินไม่ได้มีการเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานบริการที่เป็นมิตรกับถั่วเปลือกแข็งให้กับลูกค้าในชั้นธุรกิจ FARE กำลังประเมินขั้นตอนถัดไปหลังจากการตัดสินใจในครั้งนี้ ในขณะเดียวกันทาง FARE จะให้การสนับสนุนความชัดเจนอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายการปรับตัวให้เหมาะสมกับทุกสายการบิน