• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

ข้าวสาลีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรค coeliac? นักวิจัยชาวออสซี่หวังสร้างสายพันธุ์ที่มีปริมาณสารก่อภูมิแพ้ต่ำ

     นักวิจัยออสเตรเลียกล่าวว่านับเป็นขั้นแรกในการผลิตสายพันธุ์ข้าวสาลีที่มีสารก่อภูมิแพ้ต่ำที่สามารถใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรค coeliac และไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงข้าวสาลีทั้งหมด ทีมงานระหว่างประเทศได้ตรวจสอบโปรตีนที่มีความสัมพันธ์กับโรค coeliac โรคหอบหืดจากการประกอบอาชีพ (โรคหอบหืดจากขนมอบ) หรือจากการบริโภคข้าวสาลีแล้วออกกำลังกายที่ชักนำให้เกิดอาการ anaphylaxis (WDEIA) นักวิจัยอาวุโสของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งรัฐของมหาวิทยาลัยเมอร์ด็อคร่วมกับศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเมอร์ด็อคและศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตแห่งนอร์เวย์

     ดร. Juhasz กล่าวว่าการเข้าใจความผันแปรทางพันธุกรรมและความคงทนต่อสิ่งแวดล้อมของข้าวสาลีจะช่วยให้ผู้ผลิตอาหารสามารถผลิตอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ต่ำ ซึ่งสามารถใช้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพและเป็นทางเลือกที่ไม่ต้องหลีกเลี่ยงข้าวสาลีอย่างสมบูรณ์ โดยได้พัฒนาตัวแทนที่สมบูรณ์รุ่นแรกที่แสดงถึงโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบต่างๆ ในการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ซึ่งช่วยให้การตัดสินความผันแปรทางพันธุกรรมของโปรตีนเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องและความไม่คงทนจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย ทีมนักวิจัยได้ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปต่อการแสดงออกของโปรตีนข้าวสาลีเหล่านี้และทำการตรวจสอบว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมีผลกระทบต่อการแสดงออกของรูปแบบโปรตีนในการพัฒนาเมล็ดพืชและผลต่อสุขภาพของมนุษย์ ปริมาณโปรตีนในเมล็ดข้าวขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมในระหว่างการเพาะปลูก จึงมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีที่มีสารก่อภูมิแพ้ต่ำ

อุณหภูมิที่สูงมาก

     นักวิจัยระบุว่าสภาพการเจริญเติบโตมีผลต่อปริมาณโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้อาหารในข้าวสาลี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นประกอบกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดพืชอยู่ในภาวะความเครียดในช่วงของการเจริญเติบโตและพบว่าความเครียดจากอุณหภูมินี้ได้เปลี่ยนการแสดงออกของโปรตีนภูมิคุ้มกัน เมื่อสิ้นสุดฤดูการเจริญเติบโตในช่วงอากาศเย็นพบการเพิ่มขึ้นของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโรคหอบหืดจากขนมอบและโรคภูมิแพ้อาหาร ในทางกลับกันความเครียดที่อุณหภูมิสูงในช่วงที่ออกดอกของฤดูปลูกได้เพิ่มการแสดงออกของโปรตีนหลักที่เกี่ยวข้องกับโรค coeliac และ WDEIA ผลลัพธ์เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ผลิตอาหารทราบว่าธัญพืชนั้นมีปริมาณของสารก่อภูมิแพ้และแอนติเจนลดลง การวิจัยนี้เกิดจากที่มาของยีนในข้าวสาลีที่ได้เผยแพร่ใน International Wheat Genome Sequencing Consortium (IWGSC) โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทวิจัยและพัฒนาธัญพืชร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะผู้แทนกลุ่มกองทุนวิจัยและวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีนออสเตรเลีย (Australia China Science and Research Fund Group Mission)