• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

กรณีศึกษา: หนึ่งใน 40 ผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนในออสเตรเลียมีกลูเตน

     นักวิจัยเมืองเมลเบิร์นพบหนึ่งใน 40 ผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนไม่ผ่านมาตรฐานของออสเตรเลีย ผลการศึกษาได้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ของออสเตรเลียรายงานว่านักวิจัยจากสถาบัน Walter และ Eliza Hall ที่เมืองเมลเบิร์นตรวจพบกลูเตนร้อยละ 2.7 ของสินค้าปราศจากกลูเตนจำนวน 256 รายการที่จำหน่ายตามท้องตลาด เช่น ขนมปังกรอบ ขนมขบเคี้ยวที่ทำจากแป้งข้าว มุสลีแท่ง พาสต้าและก๊วยเตี๋ยว พบหกในเจ็ดผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนกลูเตนน้อยกว่า 5-24 ppm (น้อยกว่าครึ่งมิลลิกรัมต่อมาตรฐานการบริโภค) ในขณะที่รายการพาสต้าชนิดหนึ่งพบ 49 ppm (เกินกว่า 3 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยการบริโภค) และได้มีการทำซ้ำในหกผลิตภัณฑ์ที่พบการปนเปื้อน โดยขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวได้รับการเรียกคืนจากผู้ผลิตเนื่องจากมีกลูเตน นอกจากนี้ผลในเบื้องต้นไม่ได้สะท้อนถึงการแยกของผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Food Standards Australia New Zealand เกี่ยวกับอาหารปราศจากกลูเตนซึ่งจะต้องไม่พบกลูเตน

พบปัญหา

     โรค Celiac มีผลกระทบต่อคนออสเตรเลียประมาณหนึ่งใน 70 อย่างไรก็ตามมีเพียงการวิเคราะห์หนึ่งที่เป็นทางการ (ของอาหารนำเข้า) ที่ได้รับการเผยแพร่ตามที่หัวหน้านักวิจัยและหัวหน้าฝ่ายวิจัยโรค celiac ของสถาบัน Walter และ Eliza Hall และที่ปรึกษาด้านระบบทางเดินอาหารของโรงพยาบาลรอยัลเมลเบิร์นกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าหนักใจที่สินค้าเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคต่อความพยายามที่ดีที่สุดของผู้ป่วยในการหลีกเลี่ยงกลูเตน จากกรณีศึกษาพบพาสต้าปราศจากกลูเตนมีกลูเตนมากกว่า 3 มิลลิกรัมซึ่งเกินค่ามาตรฐานหนึ่งหน่วยการบริโภค ถ้ามีการบริโภคบ่อยอาจส่งผลร้ายต่อผู้ป่วยโรค coeliac เป็นที่น่าสนใจว่าสินค้าหลายรายการล้มเหลวกับการทดสอบกระบวนการผลิตในโรงงานที่ปราศจากกลูเตน ดังนั้นการปนเปื้อนกลูเตนจากส่วนผสมที่รับจากภายนอกอาจเป็นปัจจัยและควรได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน

     ผลการวิจัยระบุว่าผู้ผลิตอาหารจำเป็นต้องทดสอบผลิตภัณฑ์บ่อยขึ้น แม้ว่าผลิตภัณฑ์หลักส่วนใหญ่จะมีความปลอดภัย แต่ก็มีสัญญาณว่าบางครั้งอาจจะต้องมีการปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยได้แจ้งผลให้กับผู้ผลิต ในส่วนของรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบนั้นจะไม่มีการเปิดเผย ผลการวิจัยล่าสุดจากนักวิจัยคนเดิมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2018 พบร้อยละ 9 ของจำนวนตัวอย่าง 158 จานของอาหารปราศจากกลูเตนที่จำหน่ายในร้านอาหารในเมืองเมลเบิร์นไม่สอดคล้องกับคำจำกัดความของสินค้าปราศจากกลูเตนของ Food Standards Australia New Zealand