• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

องค์การอาหารและยาพิจารณาเพิ่มงาในรายการสารก่อภูมิแพ้ที่ต้องประกาศในอาหารสำเร็จรูป

     องค์การอาหารและยาได้ขอข้อมูล (RFI) เกี่ยวกับความแพร่หลายและความรุนแรงของการแพ้งาในสหรัฐอเมริกา เพื่อแจ้งดำเนินการด้านกฎหมายที่เป็นไปได้ในการระบุงาเป็นสารก่อภูมิแพ้ในอาหารบนบรรจุภัณฑ์อาหารเหมือนกับ ‘big eight’ ( นม ไข่ ปลา crustacean shellfish ถั่วเปลือกแข็ง ข้าวสาลี ถั่วลิสง ถั่วเหลือง) เนื่องจากเริ่มมีหลักฐานว่าการแพ้งาอาจเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยผู้แทนกรรมาธิการองค์การอาหารและยากล่าวว่าสหภาพยุโรป แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทั้งหมดต้องมีการติดฉลากงา จากกรณีศึกษาตัวอย่างได้ชี้ให้เห็นว่าการแพ้งาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบมากกว่าร้อยละ 0.1 เทียบเท่ากับการแพ้ถั่วเหลืองและปลา

     ปกติงาไม่ได้รับจัดว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้หลัก จึงไม่จำเป็นต้องระบุสารก่อภูมิแพ้ดังกล่าวในฉลากอาหารและอาจไม่จำเป็นต้องระบุในรายการส่วนผสม โดยทางองค์การอาหารและยาได้รับการร้องเรียนของประชาชนจาก Center for Science in the Public Interest (CSPI) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์หลายคนและกลุ่มสนับสนุนผู้บริโภคได้เรียกร้องให้เพิ่มงาในรายการสารก่อภูมิแพ้หลัก ผลิตภัณฑ์ที่มีรสธรรมชาติหรือเครื่องเทศที่ระบุไว้ในฉลากอาจมีปริมาณงาเล็กน้อยและคนที่แพ้งาอาจบริโภคอาหารที่มีข้อความว่า 'tahini' โดยที่ไม่รู้ว่า tahini นี้เป็นน้ำพริกที่ทำมาจากเมล็ดงาและความน่ากลัวที่ไม่รู้ว่าอาหารนั้นมีงาหรือไม่อาจส่งผลให้บางคนที่ไม่จำเป็นต้องจำกัดอาหารหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารนี้ได้ ซึ่งทางองค์การอาหารและยากำลังพยายามที่จะพิจารณาฉลากสำหรับงาเพื่อช่วยปกป้องผู้ที่แพ้งา ในขั้นตอนแรก ทางตัวแทนได้ขอข้อมูลเพื่อใช้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแพร่หลายและความรุนแรงจากการแพ้งาในสหรัฐอเมริการวมทั้งความแพร่หลายของอาหารที่มีงาและจำหน่ายในประเทศ โดยระยะเวลาแสดงความคิดเห็นได้เริ่มขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยจะเปิดให้บริการเป็นเวลา 60 วัน

CSPI: องค์การอาหารและยามีข้อมูลที่จะดำเนินการอยู่แล้ว

     รองผู้อำนวยการด้านกฎระเบียบของ CSPI แจ้งว่าได้เคยยื่นข้อมูลที่สำคัญเพื่อพิจารณาในการเพิ่มกฎระเบียบฉลากงา ซึ่งทาง CSPI ได้จัดส่งข้อมูลการระบุให้งาอยู่ในกลุ่มของสารก่อภูมิแพ้หลักทั้งในแง่ของความรุนแรงและอาการแพ้งาที่มีความแพร่หลายคล้ายกับสารก่อภูมิแพ้แปดชนิดที่จำเป็นต้องมีการติดฉลาก โดยหวังว่าข้อมูลที่เสนอมานี้จะมีการตอบสนองต่อคำร้องขอในวันนี้ ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ทางองค์การอาหารและยาจะได้ดำเนินการติดฉลากงาได้อย่างรวดเร็ว