• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การได้รับโอเมก้า 3 ก่อนคลอดและการแพ้ของเด็ก: การติดตามผลในระยะยาวหลังจากการทดลองได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่จำกัด

     นักวิจัยจากออสเตรเลียกล่าวว่าการให้อาหารเสริมโอเมก้า 3 ก่อนคลอดพบว่าไม่มีผลต่อความเสี่ยงในการพัฒนาของโรคภูมิแพ้ในเด็กเล็ก ก่อนหน้านี้ทาง RCTs ได้แนะนำอาหารเสริมโอเมก้า 3 ในช่วงก่อนคลอดซึ่งอาจช่วยป้องกันความไวจากการแพ้และอาการของโรคภูมิแพ้ในเด็กเล็กได้ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยสุขภาพและการแพทย์แห่งออสเตรเลียใต้และมหาวิทยาลัยแอดิเลด (Adelaide) ได้ทำการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้กับครอบครัวของเด็กที่มีความเสี่ยงเป็นโรคภูมิแพ้จำนวน 706 คน โดยมารดามีส่วนร่วมในการทดสอบในการรับ DHA เพื่อให้เกิดการเพิ่มผลลัพธ์ที่เหมาะสมแก่มารดาและทารกแรกเกิด (DHA to Optimise Mother-Infant Outcome, DOMInO)

การค้นพบก่อนคลอดและหลังคลอด

     หญิงตั้งครรภ์เดี่ยวที่มีอายุครรภ์ไม่ถึง 21 สัปดาห์ได้รับการสุ่มทดสอบหรือกลุ่มควบคุม โดยผู้รับการทดสอบได้บริโภคแคปซูลที่มีน้ำมันปลาเข้มข้น (DHA 800 มิลลิกรัม และ EPA 100 มิลลิกรัมทุกวัน) หรือในแคปซูลควบคุมที่มีส่วนผสมของน้ำมันไม่ดัดแปลงพันธุกรรมสามชนิดคือ rapeseed ดอกทานตะวันและน้ำมันปาล์ม แคปซูลทั้งหมดดูเหมือนกัน โดยผู้หญิงและนักวิจัยทุกท่านไม่ทราบว่าแคปซูลใดที่ผู้ทดสอบได้รับตลอดช่วงระยะเวลาจนสุดท้ายของการให้อาหารเสริมถึงคลอดและนักวิจัยได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กจากผู้ทดสอบที่อายุหนึ่งปี สามปีและหกปีหลังคลอด รวมถึงการรายงานอาการของโรคภูมิแพ้จากผู้ปกครองผ่านแบบสอบถามการศึกษาโรคหอบหืดและโรคภูมิแพ้ในเด็กระดับนานาชาติ (International Study of Asthma and Allergies in Childhood, ISAAC) และนักวิจัยได้ใช้สารสกัดที่ได้จากแหล่งสารก่อภูมิแพ้ที่รู้จักกันดีซึ่งเป็นวิธีการทดสอบทางผิวหนัง (skin prick test) เพื่อตรวจสอบสารคัดหลั่งที่ไวต่อการแพ้แบบเฉพาะเจาะจงตามอายุ ผลการวิจัยพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงของอาการในโรคภูมิแพ้ที่มีความไวนั้นไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม นอกจากนี้เมื่อเฉลี่ยในระยะติดตามผลการให้อาหารเสริมโอเมก้า 3 ในช่วงก่อนคลอดนั้นไม่มีผลต่ออาการของโรคภูมิแพ้หรือความไว นักวิจัยยังได้เขียนรูปแบบความไวของการแพ้ในเด็กที่มีความเกี่ยวข้องกับสารก่อภูมิแพ้ทั่วไปซึ่งสอดคล้องกับพันธุกรรมของการแพ้ การพัฒนาของโรคภูมิแพ้ตามธรรมชาติพบได้บ่อยในช่วงเริ่มต้นของชีวิต จากความรู้สึกไวต่อไข่ของเด็กที่อายุ 1 ปีนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการแพ้ไรฝุ่นในบ้านเมื่อเด็กมีอายุ 6 ปี

ขีดจำกัดระยะยาว

     อย่างไรก็ตามแบบสอบถามจากทาง ISAAC อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการวินิจฉัยอาการของโรคภูมิแพ้ในเด็กอายุตั้งแต่ 1-6 ปี เนื่องจากได้ใช้สำหรับการตรวจสอบเฉพาะเด็กที่อายุระหว่าง 6-7 ปีและวัยรุ่นที่อายุ 13-14 ปี นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างระหว่างความแพร่หลายของโรคภูมิแพ้ในภาพรวมตามที่ผู้ปกครองได้รายงานและการประเมินจากแพทย์ นักวิจัยได้สรุปว่าถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานบางอย่างที่แนะนำมารดาให้อาหารเสริมโอเมก้า 3 ขนาด 900  มิลลิกรัม LCPUFA เพื่อป้องกันอาการของโรคภูมิแพ้และความไวตั้งแต่เริ่มต้นนั้นไม่มีความแตกต่างในการพัฒนาของโรคจากการวิเคราะห์ในระยะยาว การตรวจสอบรูปแบบของความไว การจำแนกลักษณะทางพันธุกรรมและความเสมอภาคในการบันทึกอาการทางคลินิกนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อพัฒนาการในด้านนี้ การติดตามผลระยะยาวของเด็ก (ในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่) ที่ได้รับอาหารเสริมก่อนคลอดมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดผลกระทบอย่างแท้จริงของแนวทางในการเกิดโรคและเพื่อยืนยันว่าการได้รับอาหารเสริมโอเมก้า 3  LCPUFA ในช่วงก่อนคลอดอาจเป็นประโยชน์สำหรับการป้องกันในช่วงเริ่มแรก