• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

นักวิจัยชาวแคนาดาพบว่าอาหารว่างปราศจากกลูเตนสำหรับเด็กไม่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่าอาหารปกติ

     นักวิจัยชาวแคนาดากล่าวว่าอาหารว่างปราศจากกลูเตนสำหรับเด็กที่ได้รับการยอมรับว่าดีต่อสุขภาพมักอาจไม่ค่อยมีคุณค่าทางโภชนาการดีเท่าอาหารปกติที่เหมือนกันและงานวิจัยดังกล่าวได้ตีพิมพ์ผลการวิจัยในวารสารวิชาการ American Academy of Pediatrics เมื่อเดือนกรกฎาคม โดยเตือนผู้ปกครองเด็กที่มีอาการแพ้หรือมีความไวต่อกลูเตนต้องประเมินฉลากผลิตภัณฑ์ในการซื้อด้วยความระมัดระวัง ซึ่งฉลากปราศจากกลูเตนไม่ได้รับประกันว่าดีต่อสุขภาพ โดยทางผู้ผลิตต้องการมุ่งเน้นไปที่เด็กซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของขนมขบเคี้ยวปราศจากกลูเตน จากการวิจัยผู้บริโภคได้แสดงให้เห็นถึงความตระหนักเพิ่มขึ้นของครอบครัวที่แพ้กลูเตน อย่างไรก็ตามคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนสำหรับเด็กที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดนั้นยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเต็มที่

วิธีการศึกษาและข้อสรุป

     นักวิจัยได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กจำนวน 374 ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนร้อยละ 18 รวมทั้ง Clif Kid และ EnviroKidz แอปเปิ้ลอบเชยกลิ่นข้าวโอ๊ตที่ได้จากซุปเปอร์มาร์เก็ตสองแห่งใน Calgary และ Alberta ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปีที่ผ่านมา ในระหว่างขั้นตอนของการเก็บข้อมูลได้เก็บข้อมูลจากร้านค้าเหล่านี้หลายครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่พลาดผลิตภัณฑ์ใด โดยใช้แบบจำลองรายละเอียดสารอาหารของ Pan American Health Organization (PAHO) เปรียบเทียบกับข้อมูลทางโภชนาการระหว่างผลิตภัณฑ์ที่มีและไม่มีฉลากปราศจากกลูเตน เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีขนาดแตกต่างกัน ดังนั้นส่วนแบ่งของอาหารและคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภคจึงได้รับการปรับให้อยู่ที่ 100 กรัม จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากปราศจากกลูเตนมีระดับของโปรตีน โซเดียม ไขมันรวมและไขมันอิ่มตัวต่ำกว่าที่ไม่มีฉลากปราศจากกลูเตนและไม่มีความแตกต่างกันของน้ำตาลที่นำมาคำนวณเปอร์เซ็นต์แคลอรี่ ในความเป็นจริงร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนสำหรับเด็ก (โดยเฉพาะขนมขบเคี้ยวผลไม้) ที่มีระดับน้ำตาลสูงและร้อยละ 88 ของผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวถูกจัดว่ามีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ (เกณฑ์ของ PAHO) นอกจากนี้ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่าขนาดบริโภคเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนยังมีน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ปกติ โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่สามารถทดแทนได้ เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ การบริโภคแคลอรี่ในแต่ละวันของเด็กที่ลดลงและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารปราศจากกลูเตนที่อุดมไปด้วยสารอาหารสำหรับเด็กที่เป็นโรค celiac โดยเฉพาะ นับเป็นสิ่งสำคัญที่ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำหรับเด็กจะมีมาตรฐานทางโภชนาการสูงขึ้น