• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

อัลมอนด์ หรือ Mahaleb? การวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้แบบ Orthogonal ระหว่างการทดสอบด้วย ELISA ชีววิทยาโมเลกุลและโปรตีนโดยแมสสเปกโตรมิเตอร์

     ตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรเมื่อปี พ. ศ. 2558 เรื่องยี่หร่าที่เกิดการปนเปื้อนอัลมอนด์ ซึ่งเกิดความเสี่ยงต่อผู้แพ้อัลมอนด์นั้นมีสาเหตุจากสายพันธุ์ Prunus mahaleb นักเคมีของภาครัฐได้เสนอแนวทางด้านเทคนิคจากผลการวิจัยอย่างเป็นทางการในระบบควบคุมอาหารซึ่งมีการค้นพบอัลมอนด์ในตัวอย่างยี่หร่าและพริกขี้หนูจำนวน 2 ตัวอย่าง และได้มีการคัดแยกสินค้าออกจากห่วงโซ่อาหารในทันที 

     ในที่นี้เป็นการอธิบายแนวทางแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์ระหว่างการตรวจสอบเหตุการณ์ ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาข้ามของ ELISA กับสายพันธุ์ Prunus ได้รับการยืนยันแล้วและถึงแม้จะเป็นประโยชน์ในการตรวจคัดกรองสกุล (Genus) แต่เทคนิค orthogonal ยังมีความจำเป็นเพื่อการระบุสายพันธุ์และยืนยันการมีอยู่ มีการพัฒนาการวิเคราะห์ด้วย PCR ใหม่ 2 วิธี วิธีแรกสำหรับ P. mahaleb และอีกวิธีหนึ่งคือการคัดกรองที่สามารถระบุ DNA Prunus โดยเปปไทด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของอัลมอนด์และ mahaleb ได้ถูกจำแนกไว้ โดยการทดสอบที่เป็นที่ยอมรับคือวิธี LC-tandem MS และเกณฑ์ในการจำแนกเปปไทด์ได้พัฒนาขึ้นมาและนำมาใช้เป็นมาตรฐานทางนิติเวช งานนี้ช่วยให้สามารถนำวิธีการมาใช้เพื่อแก้ปัญหาเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ Prunus และเป็นแม่แบบสำหรับการตรวจสอบเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน