• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

แนวทางใหม่สำหรับการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในอาหารด้วยวิธี MS: มีความละเอียดสูง MS3 และอื่นๆ

     ความชุกของการเกิดอาการแพ้อาหารมีความเชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมทั่วโลก หนึ่งในงานที่สำคัญของการจัดการความเสี่ยงคือการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารและโปรตีนเป้าหมายโดยใช้ MS ที่มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากความจำเพาะ ความไวและความเป็นไปได้ในการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้หลากหลายรูปแบบคู่ขนาน แม้ว่าอาหารที่แตกต่างกันประมาณ 200 ชนิดที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดอาการแพ้ 

     ตามข้อกำหนดของการติดฉลากในภูมิภาคปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปที่สารก่อภูมิแพ้ส่วนใหญ่ที่มีมาก่อน 5-14 ตัวที่ก่อให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงหรือความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้ที่ซ่อนอยู่ในการผลิตอาหาร วิธีการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ด้วย MS ได้เผยแพร่มากเป็นลำดับต้นๆ และการทบทวนนี้จะให้เห็นภาพรวมของวิธีการที่แตกต่างกัน ได้แก่ การตรวจสอบปฏิกิริยาหลายรูปแบบ การใช้ MS ที่มีความละเอียดสูงและวิธีการ MS แบบสามขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงความจำเพาะและตัวชี้วัดเปปไทด์ที่เฉพาะเจาะจงในการตรวจสอบความถูกต้องและอิทธิพลของกระบวนการผลิตที่ผ่านความร้อนและโครงสร้างที่แตกต่างกันของสารก่อภูมิแพ้