• พิมพ์
image
 

กฎระเบียบเรื่อง Gluten free

 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (FALCPA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องการให้บริษัทผู้ผลิตอาหาร แสดงข้อมูลระบุบนฉลากในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้สำคัญรวม 8 ชนิด ได้แก่ นม ไข่ ถั่วลิสง ถั่วเปลือกแข็ง ปลา สัตว์น้ำที่มีเปลือก ข้าวสาลี และถั่วเหลือง

     นอกจากนี้ยังต้องการให้ทางองค์การอาหารและยามีการออกกฎระเบียบและบังคับใช้กฎหมายในการระบุข้อความ Gluten-Free (ปราศจากกลูเตน) บนฉลากอาหารด้วย เนื่องจากอาหารที่ปราศจากกลูเตนเป็นทางเดียวที่จะช่วยลดความเสี่ยงของผู้ป่วยที่เป็นโรคแพ้กลูเตน ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบการย่อยทางพันธุกรรม โดยมีชาวอเมริกัน 2-3 ล้านคนที่แสดงอาการภูมิแพ้กลูเตนเมื่อบริโภคข้าวสาลี ข้าวไรย์ และข้าวบาร์เลย์ รวมทั้งเมล็ดพืชชนิดอื่นๆ ที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ 

     ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็น Gluten-Free แต่มีงานวิจัยที่แสดงค่าชี้วัดปริมาณกลูเตนที่ผู้แพ้กลูเตนบริโภค และปลอดภัยคือที่ 20 ppm ของกลูเตนต่อวัน