• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

กฎระเบียบเรื่อง Gluten free

 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (FALCPA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องการให้บริษัทผู้ผลิตอาหาร แสดงข้อมูลระบุบนฉลากในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้สำคัญรวม 8 ชนิด ได้แก่ นม ไข่ ถั่วลิสง ถั่วเปลือกแข็ง ปลา สัตว์น้ำที่มีเปลือก ข้าวสาลี และถั่วเหลือง

     นอกจากนี้ยังต้องการให้ทางองค์การอาหารและยามีการออกกฎระเบียบและบังคับใช้กฎหมายในการระบุข้อความ Gluten-Free (ปราศจากกลูเตน) บนฉลากอาหารด้วย เนื่องจากอาหารที่ปราศจากกลูเตนเป็นทางเดียวที่จะช่วยลดความเสี่ยงของผู้ป่วยที่เป็นโรคแพ้กลูเตน ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบการย่อยทางพันธุกรรม โดยมีชาวอเมริกัน 2-3 ล้านคนที่แสดงอาการภูมิแพ้กลูเตนเมื่อบริโภคข้าวสาลี ข้าวไรย์ และข้าวบาร์เลย์ รวมทั้งเมล็ดพืชชนิดอื่นๆ ที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ 

     ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็น Gluten-Free แต่มีงานวิจัยที่แสดงค่าชี้วัดปริมาณกลูเตนที่ผู้แพ้กลูเตนบริโภค และปลอดภัยคือที่ 20 ppm ของกลูเตนต่อวัน