• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

นักวิจัยกล่าวว่าวิธีการทดสอบกลูเตนที่กำหนดโดย CODEX อาจให้ค่าต่ำในอาหารที่ผ่านการย่อย เช่น เบียร์

กลุ่มนักวิจัยสเปนแจ้งว่าการพัฒนาวิธีตรวจหาระดับกลูเตนของอาหารที่ผ่านการย่อยควรเป็นวิธีที่มีราคาถูกกว่า รวดเร็วกว่าและให้ค่าถูกต้องมากขึ้น โดยวิธีใหม่นี้สามารถนำมาใช้ตรวจวิเคราะห์อาหารชนิดต่างๆ รวมทั้งเบียร์ที่พบว่ามีระดับของ gliadin เกินค่ากำหนดในปัจจุบันตามมาตรฐานของ CODEX 

คุณ Maria C. Mena และคณะจาก Madrid-based Proteomics Facility, Centro Nacional de Biotecnologia ได้เขียนลงในวารสาร Talanta ว่าการรักษาโรค celiac (การแพ้โปรตีนกลูเตนในข้าวสาลี บาร์เลย์ และอาจจะมีอยู่ในข้าวโอ๊ต) มีวิธีเดียวคือการเข้มงวดในการบริโภคอาหารปราศจากกลูเตนไปตลอดชีวิต ซึ่งวิธีปกติที่ใช้บ่งชี้ปริมาณกลูเตนในอาหารปราศจากกลูเตน (ที่ได้รับการยอมรับตาม CODEX หรือ Codex Alimentarius Commission) คือ R5 antibody-based sandwich ELISA ที่ใช้ร่วมกับสารสกัด cocktail แต่นักวิทยาศาสตร์กล่าวเสริมว่าเทคนิคนี้จำเป็นต้องใช้โปรตีนที่มี epitopes ซึ่งเป็นพิษอย่างน้อย 2 epitopes ในขณะที่อาหารเมื่อผ่านการย่อย เช่นเบียร์ อาหารทารก และน้ำเชื่อม โปรตีนได้เปลี่ยนเป็นเปปไทด์ในกระบวนการผลิตและอาจทำให้พบเพียงหนึ่ง epitope ที่เป็นพิษ ดังนั้นวิธีการ sandwich R5 ELISA จึงให้ผลการทดสอบไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องพัฒนาวิธีการทดสอบใหม่แบบ competitive immunoassay กับสารสกัดที่ใช้ร่วมกันขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้เพื่อความน่าเชื่อถือของผลการตรวจหากลูเตนที่สมบูรณ์ในอาหารแต่ละประเภท

ผลิตภัณฑ์อาหารที่นำมาทดสอบ

ทีมวิเคราะห์ได้สุ่มตัวอย่างอาหารทางการค้าที่มีป้ายระบุและไม่ระบุว่าปราศจากกลูเตน รวมทั้งเบียร์ที่ทำจากข้าวสาลีและขนมปังที่มีการเติม gliadins (โปรตีนกลูเตน) ที่ทำในระดับครัวเรือนมาทดสอบโดยใช้ sandwich R5 ELISA และ new competitive R5 ELISAจากการสกัดอาหารด้วยเอทานอลต่อน้ำร้อยละ 60 และสารละลาย cocktail หรือสารละลายที่ใช้ในการสกัดแบบใหม่ที่เรียกว่า UPEX (universal prolamin and glutelin extractant solution) ผลการทดสอบค่าต่ำสุดของการตรวจวัดเชิงปริมาณของการวิเคราะห์แบบ competitive มีค่า gliadins อยู่ที่ 0.36 และ 1.22 ng/ml ตามลำดับ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทราบว่าเทคนิคการวิเคราะห์ด้วย competitive เพื่อตรวจหาปริมาณ gliadins ของอาหารที่ผ่านการย่อยให้ค่าที่ดีกว่า sandwich R5 ELISA และการวิเคราะห์แบบ competitive ด้วยสารสกัดบัฟเฟอร์ UPEX ยังพบว่าระดับของ gliadin อยู่ในช่วง 68-218 ppm (ส่วนต่อล้านส่วน) จากตัวอย่างเบียร์ทางการค้า 6 ชนิด ซึ่งสูงกว่าระดับของ CODEX ที่กำหนดเอาไว้ที่ 20 ppm ในขณะที่สินค้าเมื่อผ่านการอบ เช่น พาสต้า  breadcrumbs และเค้กที่นำมาทดสอบให้ค่าสูงกว่าค่าที่กำหนด คุณ Mena กล่าวกับทาง BeverageDaily.com ว่าในการวิเคราะห์เบียร์แนะนำให้ใช้ competitive ELISA แทน sandwich เนื่องจากว่าโปรตีนกลูเตนเกือบทั้งหมดได้ผ่านการย่อยแล้ว ซึ่งความได้เปรียบของวิธีการสกัดแบบใหม่นี้ (UPEX) จะเป็นประโยชน์ต่อการสกัดกลูเตนในอาหารที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนและอาหารที่ผ่านการย่อยแล้ว

การทดสอบสามารถเชื่อถือได้หรือไม่เมื่อเทียบกับวิธีเดิม?

คุณ Mena ถูกถามว่าจะเกิดปัญหาใหญ่อย่างไรกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้วิธี Sandwich R5 ELISA ในการตรวจสอบว่าอาหารปราศจากกลูเตนหรือมีปริมาณของกลูเตนต่ำ คุณ Mena ตอบว่าเมื่อใช้ Sandwich R5 ELISA หาปริมาณกลูเตนในอาหารที่ผ่านการย่อย ค่าที่ได้อาจจะต่ำกว่าความเป็นจริง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้ competitive R5 ELISA เพื่อให้ผลการทดสอบที่เชื่อถือได้ แต่ถ้าผู้ผลิตอาหารปราศจากกลูเตนมีความมั่นใจในกระบวนการผลิตว่าโปรตีนทั้งหมดไม่ได้ถูกย่อยสลายไป ดังนั้นวิธี Sandwich R5 ELISA ยังคงให้ผลการทดสอบที่เชื่อถือได้ แต่ก็มีผู้ผลิตสินค้าปราศจากกลูเตนบางรายต้องการให้คุณ Mena และคณะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในแนวทางการปฏิบัติงานให้ และมีคำถามว่า CODEX ควรจะมีการเปลี่ยนวิธีการทดสอบมาตรฐานด้วยหรือไม่

ถึงแม้ว่า Sandwich R5 ELISA จะเป็นวิธีที่ยอมรับในตอนนี้ แต่ทาง Codex Alimentarius ก็ควรแจ้งว่าการวิเคราะห์หากลูเตนในผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการย่อยควรใช้วิธี competitive ELISA โดยกำหนดไว้ใน Codex Alimentarius Commission, 2006, ALINORM 29/06 / 23 นอกจากนี้คุณ Mena ยังถูกถามกรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับปริมาณกลูเตนที่สูงกว่า 20 ppm ในผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนที่ทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีปัจจุบัน (ELISA) ที่บังคับใช้จะลดความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการย่อยใช่หรือไม่? ซึ่งคุณ Mena ได้ชี้แจงว่าในการประยุกต์ใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์ใดๆ มักคาดหวังว่าวิธีการนั้นให้ผลการทดสอบที่เชื่อถือได้ทั้ง sensitivity และความจำเพาะ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในตัวอย่างแต่ละประเภท