• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

นักวิจัยชาวนิวซีแลนด์ค้นพบสายพันธุ์แรกที่ป้องกันการแพ้นมวัว

นักวิจัยชาวนิวซีแลนด์ค้นพบพันธุวิศวกรรมนมวัวที่มีสารก่อภูมิแพ้ต่ำและมีโปรตีนสูง การศึกษานี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง microRNA ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นมที่มีเบต้าแลคโตโกลบูลินต่ำและให้โปรตีนเคซีนสูง

               โดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย AgResearch’s Ruakura เป็นผู้ค้นพบผลิตภัณฑ์นมที่มีเบต้าแลคโตโกลบูลิน (BLG) อยู่น้อย เบต้าแลคโตโกลบูลินเป็นโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ในเด็กทารก จากการสำรวจเด็กทารกร้อยละ 3 แพ้โปรตีนเบต้าแลคโตโกลบูลิน (BLG) ที่พบในนมวัวแต่ไม่พบในนมมารดา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในการทดสอบกับหนูเดซี่ที่ดื่มนมวัวแต่ไม่สามารถตรวจพบโปรตีนเบต้าแลคโตโกลบูลิน (BLG)

ลดปริมาณเบต้าแลคโตโกลบูลิน (BLG)

                ดร. Stefah Wagner ซึ่งเป็นผู้นำด้านการวิจัยกล่าวว่าผลการศึกษาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการลดปริมาณเบต้าแลคโตโกลบูลิน (BLG) ซึ่งเป็นโปรตีนในหางนมที่ไม่พบในนมมารดา โปรตีนนี้จะส่งผลต่ออาการแพ้นมวัวในทารกร้อยละ 2-3 โดยทารกส่วนใหญ่มีอาการแพ้โปรตีนเบต้าแลคโตโกลบูลิน ในระยะยาวต้องการลดปริมาณของโปรตีนที่แฝงอยู่หรือเอาออกอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากไม่พบหน้าที่ชัดเจน ดังนั้นจึงพัฒนารูปแบบทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาผลของการแยกโปรตีนเบต้าแลคโตโกลบูลินออกต่อองค์ประกอบและสมบัติเชิงหน้าที่ของนมและเพื่อวิเคราะห์ว่านมวัวที่ปราศจากเบต้าแลคโตโกลบูลินเป็นนมชนิด hypoallergic และเพื่อยืดระยะเวลาการสร้างน้ำนมล่าช้าจากปกติสองปี นมวัวที่ได้จะถูกนำมาวิเคราะห์ตามด้วยระยะเวลาการให้น้ำนม นมวัวดังกล่าวพบว่าไม่มีโปรตีนเบต้าแลคโตโกลบูลินและที่ระดับของโปรตีนเคซีนมากกว่าสองเท่าของระดับปกติ

การใช้งานเชิงพาณิชย์

               นักวิจัยกล่าวว่าการนำมาใช้ทางการค้าไม่ได้รวดเร็วอย่างที่คิด เนื่องจากปัจจุบันกฎระเบียบ GM ของนิวซีแลนด์ไม่อนุญาตให้ผลิตนมตามกระบวนการที่คิดค้นในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากว่างานวิจัยนี้ยังต้องการงานวิจัยอยู่มากสำหรับความเป็นไปได้ต่อการกำจัดโปรตีนเบต้าแลคโตโกลบูลินและไม่มีงานวิจัยที่ทำทางด้านนี้มากพอที่จะส่งผลต่อกฎหมายปัจจุบันของนิวซีแลนด์จึงยังเป็นไปไม่ได้ที่จะผลิตในเชิงพาณิชย์