• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การติดฉลากสารก่อภูมิแพ้อาหารในประเทศญี่ปุ่น: แนวโน้มล่าสุดสำหรับถั่วเปลือกแข็งและกลูเตน

     การติดฉลากสารก่อภูมิแพ้อาหารในประเทศญี่ปุ่นเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันการติดฉลากของไข่ นม ข้าวสาลี บัควีท ถั่วลิสง กุ้งและปูซึ่งเรียกว่า “ส่วนผสมที่มีสารก่อภูมิแพ้เฉพาะ” เป็นข้อบังคับของสำนักงานคณะรัฐมนตรี ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันการแจ้งเตือนของ Consumer Affairs Agency ได้แนะนำให้ติดฉลากส่วนผสมอีก 21 ชนิด (ส่วนผสมที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ย่อยๆ) รวมถึงอัลมอนด์ (อธิบายไว้ด้านล่าง)

     ตั้งแต่เริ่มต้นการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้อาหาร การสำรวจทั่วประเทศของการแพ้อาหารได้ดำเนินการทุก 3 ปี การสำรวจนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่แพ้อาหารมาเป็นระยะเวลา 1 ปีที่ให้ความร่วมมือกับการสำรวจและข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้มีผลต่อรายการติดฉลากข้อบังคับหรือฉลากแนะนำตามความจำเป็น ตัวอย่างเช่น เมล็ดงาและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการติดฉลากแนะนำในปี พ.ศ. 2556 บนพื้นฐานข้อมูลที่ได้จากผลการสำรวจ ผลการสำรวจล่าสุดในปี พ.ศ. 2561 ได้แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ป่วยที่แพ้ถั่วเปลือกแข็งบางชนิดเพิ่มขึ้น เช่น วอลนัทและอัลมอนด์ (ตารางที่ 1)

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

อัพเดทเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้จากออสเตรเลีย

     ปี พ.ศ. 2562 เป็นปีที่มีประสิทธิผลสำหรับกลุ่มผู้แพ้อาหารในประเทศออสเตรเลีย เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการริเริ่มของกลุ่มผู้ป่วยที่แพ้จำนวนหนึ่งและจะมีมากขึ้นซึ่งมีกำหนดจะเปิดตัวในปลายปีนี้

สำนักงานสารก่อภูมิแพ้ (AB)

     สำนักงานสารก่อภูมิแพ้ (AB) ได้เปิดตัวเว็บเพจการตรวจสอบความเสี่ยงฟรีซึ่งอธิบายขั้นตอนการทบทวนความเสี่ยงแบบเป็นขั้นเป็นตอนและช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบแต่ละส่วนของสายการผลิตได้ เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้ได้ข้อมูลรายละเอียดในพื้นที่จำเพาะของการผลิตเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงของกระบวนการทั้งหมด หน้าเว็บนี้ให้บริการฟรีสำหรับทุกท่านและเป็นสุดยอดของโครงการความร่วมมือ โดยมีส่วนร่วมจากบุคคลและบริษัทที่มีความรู้ครอบคลุมเกี่ยวกับการตรวจสอบและการจัดการความเสี่ยงต่อสารก่อภูมิแพ้ที่มีประสบการณ์ยาวนานหลายปี http://allergenbureau.net/risk-review

     มีการเพิ่มเว็บเพจการวิเคราะห์ไปยังเว็บไซต์ของสำนักงานสารก่อภูมิแพ้ หน้าเว็บนี้ได้กำหนดหลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้รวมถึงตัวเลือกที่มีอยู่และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งาน หน้าเว็บจะได้รับการอัพเดตเป็นประจำและข้อมูลที่มีอยู่จะยังคงถูกขยายต่อไป http://allergenbureau.net/food-allergens/food-allergenanalysis/

     สำนักงานสารก่อภูมิแพ้ได้ประกาศบทสรุปของข้อเสนอแนะสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ของ VITAL 2019 ข้อสรุปนี้รวมถึงคำแนะนำสำหรับการอ้างอิงปริมาณสารก่อภูมิแพ้ใหม่สำหรับโปรแกรม VITAL® เวอร์ชัน 3.0 คณะผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ของ VITAL® (VSEP) พบกันในปลายปี พ.ศ. 2561 และต้นปี พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาปริมาณอ้างอิงที่แนะนำสำหรับสำนักงานโครงการทางด้านสารก่อภูมิแพ้ VITAL® (โปรแกรมการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้โดยสมัครใจ) VSEP ตั้งข้อสังเกตถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของจำนวนจุดข้อมูลที่เหมาะสมจากผู้ที่เคยผ่านการศึกษาที่ท้าทายสำหรับสารก่อภูมิแพ้ส่วนใหญ่ มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับไข่ เฮเซลนัท ลูปิน นม มัสตาร์ด ถั่วลิสง งา กุ้ง ถั่วเหลือง ข้าวสาลี เม็ดมะม่วงหิมพานต์ คื่นฉ่าย ปลาและวอลนัท และผลปริมาณ ED01 ถูกระบุสำหรับสารก่อภูมิแพ้ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่:

http://allergenbureau.net/vital-scientific-expert-panel-2019-summary-recommendations-the-new-allergenreference-doses-for-vital-program-version-3-0

     ข้อมูลเพิ่มเติมจะตาม VITAL 3 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งจะรวมถึงการเปิดตัวข้อมูลและเครื่องมือการฝึกอบรมที่ได้รับการอัพเดท

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

ผลกระทบของงาในรัฐอิลลินอยส์ต่อการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้อาหารของสหรัฐอเมริกา 

     ในสหรัฐอเมริกาพระราชบัญญัติการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้อาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคปี ค.ศ. 2004 (FALCPA) ได้กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการแสดงสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญบนฉลากของอาหารที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ ควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) จากข้อมูลของ FALCPA ผู้ผลิตจะต้องระบุสารก่อภูมิแพ้ในอาหารหลักที่ตั้งใจใส่แปดชนิดเพิ่มเติมและส่วนผสมที่ได้มาจากอาหารเหล่านี้ ได้แก่ นม ไข่ ปลา สัตว์น้ำที่มีเปลือก หอย ถั่วเปลือกแข็ง ข้าวสาลี ถั่วลิสงและถั่วเหลือง รายการสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญที่ระบุใน FALCPA นั้นคล้ายคลึงกับรายการสารก่อภูมิแพ้ที่มีความสำคัญในส่วนอื่นๆ ของโลก แม้ว่าจะมีเขตอื่นๆ ได้เพิ่มเติมอาหาร เช่น งา มอลลัส หอย ลูปิน คื่นฉ่ายและมัสตาร์ด

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ได้ลงนามใน (HB2123) เป็นกฎหมาย (Public Act 101-0129) ซึ่งมีผลกระทบต่อการติดฉลากงาในรัฐนี้ซึ่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายอาหาร ยาและเครื่องสำอางของรัฐอิลลินอยส์ เพื่อแจ้งว่าอาหารนั้นมีการปนเปื้อน ถ้าอาหารนั้นมีงาควรให้จำหน่ายในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่อยู่บรรจุภัณฑ์แต่ไม่ใช่อาหารเพื่อการบริโภคโดยทันทีและฉลากที่ไม่รวมงาด้วย การแก้ไขข้อความสั้นๆ ผู้ผลิตอาจถูกทิ้งให้อยู่กับคำถามหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

กรณีศึกษาทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตน

     ทีมนักวิจัยนานาชาติได้พัฒนาเทคโนโลยีที่กำจัดโปรตีนกลูเตน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จะทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรค celiac ยอมรับมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์ชาวโปรตุเกส อิตาลี ฝรั่งเศสและสเปนพบว่าการจัดโครงสร้างโมเลกุลของโปรตีนกลูเตนช่วยลดความสามารถในการกระตุ้นการตอบสนองภูมิคุ้มกันโรค celiac วิธีการนี้ใช้โพลีแซคคาไรด์ตามธรรมชาติ เช่น ไคโตซาน การจัดโครงสร้างของโปรตีนใหม่จะช่วยลดความสามารถของการย่อยกลูเตนลงซึ่งเป็นการลดการปลดปล่อยโปรตีนและเปปไทด์ที่เป็นพิษสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรค celiac

อ่านเพิ่มเติม...