• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

คณะกรรมการวิธีการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลเยอรมันชี้แนวทางข้างหน้า: การเปิดตัวคณะทำงานใหม่สำหรับการวิเคราะห์โปรตีนด้วย Mass Spectrometry เพื่อตรวจหาสิ่งปลอมปนในอาหารและสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

     การตรวจหาสิ่งปลอมปนในอาหารและสารก่อภูมิแพ้ในอาหารที่ไม่ได้แจ้งบนฉลากเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เนื่องจากการปลอมปนที่พบอย่างต่อเนื่องได้ถูกปรับให้มีวิธีที่ใช้ในการเปิดเผยสิ่งเหล่านั้น ความสำเร็จของงานที่สำคัญนี้จึงยากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ในการตรวจหาสิ่งเจือปนในอาหารและสารก่อภูมิแพ้ในอาหารหลายชนิด บางคนใช้ LC-MS เพื่อระบุตัวบ่งชี้เปปไทด์ที่เฉพาะเจาะจง 

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

การตรวจสอบการลดลงของ ELISA Recovery ของอัลมอนด์และเฮเซลนัทปนเปื้อนในตัวอย่างถั่วคั่วด้วย SDS-PAGE และแมสสเปคโตรมิเตอร์

     สังคมตะวันตกกำลังเผชิญกับจำนวนผู้ที่แพ้อาหารเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้นอาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้และการวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ที่แม่นยำและเชื่อถือได้จึงมีความสำคัญและจำเป็นในการปกป้องผู้บริโภค แต่ยังมีความเข้าใจที่จำกัดเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการแปรรูปอาหารที่ส่งผลต่อความสามารถในการก่อให้เกิดการแพ้และความสามารถของวิธีการที่มีอยู่ในการตรวจสอบการปนเปื้อนปริมาณน้อยในอาหารแปรรูป การศึกษาที่มีอยู่นี้ได้อาศัยการประมวลผลตัวอย่างในระดับห้องปฏิบัติการ ในการศึกษานี้มีการแปรรูปเหมือนกับอุตสาหกรรมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ (ช่วงของอุณหภูมิการคั่วอยู่ในช่วง 110 -150 องศาเซลเซียส) ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจที่ดีต่อข้อจำกัดของวิธีการในการตรวจหาการปนเปื้อนของเฮเซลนัทและอัลมอนด์ในอาหารแปรรูป

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

การเลือกตัวบ่งชี้เปปไทด์ของสารก่อภูมิแพ้ถั่วเปลือกแข็ง: ความจำเป็นในการปรับปรุงฐานข้อมูลลำดับโปรตีน

     ความเป็นมา: เพื่อป้องกันประชากรที่แพ้อาหารและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านฉลากอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมอาหารและหน่วยงานด้านกฎระเบียบจำเป็นต้องมีวิธีการที่น่าเชื่อถือสำหรับการตรวจหาปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในอาหารด้วยพื้นฐานของแมสสเปคโตรมิเตอร์จะน่าเชื่อถือนั้นขึ้นอยู่กับความโดดเด่นในการจำแนกอย่างเป็นระบบและการเลือกตัวบ่งชี้เปปไทด์เป้าหมาย การเลือกตัวบ่งชี้เปปไทด์ต้นแบบที่น่าเชื่อถือยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการเลือกข้อมูลลำดับโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและข้อจำกัดของการวิเคราะห์โปรตีนต้นแบบที่ผลิตจากพืชหลากหลายชนิด

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

การรายงานผลการวิเคราะห์หาสารก่อภูมิแพ้ด้วยแมสสเปคโตรมิเตอร์

     แมสสเปคโตรมิเตอร์เป็นทางเลือกหนึ่งที่ยืดหยุ่นและแม่นยำสำหรับวิธีการแบบดั้งเดิมในการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในเชิงปริมาณ อย่างไรก็ตามความยืดหยุ่นนี้ทำให้เกิดการรับข้อมูลหลายทางและแปลเป็นข้อมูลอย่างง่ายและข้อมูลที่ชัดเจนนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง ปัจจุบันวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ด้วยแมสสเปคโตรมิเตอร์นั้นยังไม่มีมาตรฐานแน่นอนและเป็นการยากที่จะเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน 

อ่านเพิ่มเติม...