• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องภายในของวิธีการวิเคราะห์ LC-MS และ LC–MS/MS สำหรับการตรวจสอบสิ่งปลอมปนในปลาชนิดต่างๆ

     ความเป็นมา: ปลาและผลิตภัณฑ์ปลาเป็นหนึ่งในแหล่งอาหารที่สำคัญที่สุดและน่าสนใจค่อนข้างสูงในเชิงพาณิชย์ การค้าอาหารจากทั่วโลกและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกำลังนำเสนอความท้าทายใหม่ๆ ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคและหน่วยงานสาธารณะที่มีความต้องการวิธีการวิเคราะห์ที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของอาหาร

     วัตถุประสงค์: การจัดตั้งกลยุทธ์บนพื้นฐานของสเปกโตรเมทรีมีบทบาทแน่นอนในการพัฒนา (เพิ่มเติม) ควบคู่ไปกับวิธีการ ELISA หรือ DNA-oriented

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ 13 ชนิดในครั้งเดียวกับอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบให้ความร้อนโดยใช้ LC-MS/MS

     การแพ้อาหารเป็นปัญหาสำคัญสำหรับสุขภาพ (สาธารณสุข) และอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากมีส่วนผสมในอาหารจำนวนมากที่ต้องทำการทดสอบ วิธีแมสสเปกโตรจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคทางเลือกที่มีอยู่ในแง่ของความจำเพาะสูง ความไวและความสามารถในการวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ได้หลากหลายชนิดในครั้งเดียว 

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

ความก้าวหน้าของวิธี LC-MS/MS สำหรับการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ การจำแนกเนื้อสัตว์และการจำแนกเจลาติน

     ความเป็นมา: ความถูกต้องของอาหารนั้นเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจกับผู้ผลิตว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นเป็นของจริงถูกต้องและสอดคล้องกับสิ่งที่ระบุไว้บนฉลากบรรจุภัณฑ์

     วัตถุประสงค์: ความก้าวหน้าล่าสุดของวิธีการ LC-tandem MS ในการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ เนื้อและการแยกเจลาตินในผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีรายละเอียดในบทความนี้

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

สิ่งปลอมปนในอาหาร: วิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ LC-MS/MS สำหรับการตรวจสอบอาหารที่มีส่วนผสมของเปปไทด์

     สิ่งปลอมปนในอาหารรวมถึงการเติมส่วนผสมที่มีคุณภาพต่ำกว่าหรือสารทดแทนต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การทำเช่นนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพต่อผู้บริโภค ดังนั้นการตรวจหาสิ่งทดแทนนี้จึงมีความสำคัญมาก สำหรับการจำแนกสายพันธุ์ ในปีที่ผ่านมาวิธีการทางโปรตีนนั้นได้รับความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ในงานนี้จะนำเสนอวิธีการวิเคราะห์เปปไทด์เป้าหมายที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับการตรวจหาสิ่งปลอมปนในอาหาร 

อ่านเพิ่มเติม...