• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

อัลมอนด์ หรือ Mahaleb? การวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้แบบ Orthogonal ระหว่างการทดสอบด้วย ELISA ชีววิทยาโมเลกุลและโปรตีนโดยแมสสเปกโตรมิเตอร์

     ตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรเมื่อปี พ. ศ. 2558 เรื่องยี่หร่าที่เกิดการปนเปื้อนอัลมอนด์ ซึ่งเกิดความเสี่ยงต่อผู้แพ้อัลมอนด์นั้นมีสาเหตุจากสายพันธุ์ Prunus mahaleb นักเคมีของภาครัฐได้เสนอแนวทางด้านเทคนิคจากผลการวิจัยอย่างเป็นทางการในระบบควบคุมอาหารซึ่งมีการค้นพบอัลมอนด์ในตัวอย่างยี่หร่าและพริกขี้หนูจำนวน 2 ตัวอย่าง และได้มีการคัดแยกสินค้าออกจากห่วงโซ่อาหารในทันที 

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

แนวทางใหม่สำหรับการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในอาหารด้วยวิธี MS: มีความละเอียดสูง MS3 และอื่นๆ

     ความชุกของการเกิดอาการแพ้อาหารมีความเชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมทั่วโลก หนึ่งในงานที่สำคัญของการจัดการความเสี่ยงคือการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารและโปรตีนเป้าหมายโดยใช้ MS ที่มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากความจำเพาะ ความไวและความเป็นไปได้ในการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้หลากหลายรูปแบบคู่ขนาน แม้ว่าอาหารที่แตกต่างกันประมาณ 200 ชนิดที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดอาการแพ้ 

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

วิธีการ LC-MS/MS สำหรับการตรวจหาและการวัดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่หลากหลายทั้งไข่ นมและถั่วลิสงในคุกกี้น้ำตาล

     โรคภูมิแพ้อาหารนับเป็นความกังวลทางด้านสาธารณสุขที่เพิ่มมากขึ้น โดยพบหลายรายได้รายงานอาการแพ้ต่อแหล่งอาหารที่หลากหลาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการติดฉลากอาหารและการป้องกันการปนเปื้อนข้ามจากสายการผลิตโดยไม่ตั้งใจจำเป็นต้องใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการตรวจหาปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

      การวัดปริมาณสารก่อภูมิแพ้และกลูเตนด้วย ELISA ในเชิงพาณิชย์: สิ่งที่สามารถเรียนรู้จากกรณีศึกษา    

     ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาผลการทดสอบด้วยชุดทดสอบ ELISA มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีข้อบกพร่อง ดังนั้นจึงอาจมีข้อโต้แย้งที่ว่าการใช้ ELISAs นั้นมีความจำเป็นในการวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหารและกลูเตนมากที่สุด เหตุผลหนึ่งที่นอกเหนือคือยังไม่มีวิธีอื่นใดที่สามารถเปรียบเทียบได้กับวิธี ELISA และตามข้อเท็จจริงวิธีการที่ใช้อยู่นั้นได้ผ่านการตรวจสอบและมีการเรียนรู้มาอย่างยาวนานในกลุ่มผู้ซื้อ 

อ่านเพิ่มเติม...