• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

โปรตีนนิวริตินเป็นการป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายเพื่อต่อต้านอาการแพ้

     นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University, ANU) ในแคนเบอร์ราเชื่อว่าขั้นตอนสำคัญที่ใกล้เคียงกับวิธีการรักษาที่ดีสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ โดยระบุว่าโปรตีนนิวริตินเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตอบสนองของร่างกายต่อสารก่อภูมิแพ้ ในการศึกษาอย่างกว้างขวางกลุ่มวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าในกรณีที่ขาดโปรตีนนิวริตินในร่างกายจะมีความอ่อนแอต่อการเสียชีวิตจากอาการแพ้ (anaphylaxis) เพิ่มขึ้น โดยเน้นบทบาทในการป้องกันโรคภูมิแพ้ที่คุกคามถึงชีวิต การตรวจสอบกลไกเบื้องหลังข้อสังเกตนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าโปรตีนนิวริตินเป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถกำจัดอาการแพ้ได้ตามธรรมชาติซึ่งป้องกันการสร้าง Immunoglobulin E (IgE) ที่มากเกินไป

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

บริษัทอาหารควรแจ้งปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ที่มีอยู่หรือไม่?

     แพทย์พยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ที่ผู้ป่วยบริโภคและแสดงอาการแพ้ รายละเอียดเหล่านี้ช่วยในการประเมินความไวของบุคคลและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงในอนาคต นักวิจัยในเนเธอร์แลนด์ได้ทดสอบความเป็นไปได้ในการคำนวณหาปริมาณโปรตีนที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในอาหารโดยพิจารณาจากข้อมูลฉลากและอาหารหนึ่งคำหรือการจิบแต่งานนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความซับซ้อนมาก โดยการคัดเลือกอาหารที่มีการบริโภคบ่อยจำนวนเก้าสิบเจ็ดชนิดที่มีนม ไข่ ถั่วลิสงหรือเฮเซลนัท โดยเป็นอาหารที่ไม่มีองค์ประกอบที่ซับซ้อนจำนวน 27 ชนิดและอาหารที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างจำนวน 70 ชนิด  นักวิจัยประมาณปริมาณต่อ 100 กรัมต่อส่วนและต่ออาหารหนึ่งคำหรือการจิบ ในกลุ่มอายุต่างๆ ได้แก่ 2–3, 4–6 และ 19–30 ปี ซึ่งผู้เข้าร่วมหลายคนได้รับการคัดเลือกให้วัดขนาดโดยเฉลี่ยในการกัดหรือการจิบของแต่ละกลุ่มอายุซึ่งพบว่าขนาดนั้นจะเพิ่มขึ้นตามอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

สำรวจความเชื่อมโยงระหว่างเชื้อชาติและการแพ้อาหาร

     ก่อนหน้านี้งานวิจัยในสหรัฐอเมริกาได้แสดงให้เห็นความแตกต่างที่สำคัญในความชุกของการแพ้อาหารและความไวของเด็กในเชื้อชาติต่างๆ ขณะนี้มีการศึกษาเพิ่มเติมว่าอาหารจำเพาะที่เด็กแพ้นั้นมีความเกี่ยวข้องกับภูมิหลังทางเชื้อชาติหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่าเด็กชาวแอฟริกันอเมริกันมีอัตราการแพ้หอยและปลาที่มีครีบ (finfish) สูงกว่าเด็กผิวขาวอย่างมีนัยสำคัญ การศึกษายังแสดงให้เห็นว่าเด็กที่แพ้หอยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหอบหืด ในขณะที่สารก่อภูมิแพ้ในอาหารชนิดอื่นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคหอบหืด ความสัมพันธ์ระหว่างการแพ้หอยกับโรคหอบหืดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ จากความชุกของโรคหอบหืดที่เพิ่มสูงขึ้นในเด็กแอฟริกันอเมริกันที่มีอาการแพ้อาหาร นักวิจัยจึงคาดว่าเด็กเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้ที่ร้ายแรงสองถึงสามเท่าเมื่อเทียบกับเด็กผิวขาว

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

คนส่วนใหญ่ที่แพ้อาหารไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วฉลาก อาจจะมี หมายถึงอะไร

     คนส่วนใหญ่ที่แพ้อาหารไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วฉลาก “อาจจะมี” หมายถึงอะไร ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าแพ้อาหารกว่า 3,000 คน ถูกถามคำถามหลายข้อเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารและการติดฉลากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาล่าสุดในสหรัฐอเมริกา พบว่าน้อยกว่าหนึ่งในสี่ที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ที่ควรระวังได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ “ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ X” และ “อาจจะมี” ได้รับการจัดอันดับโดยผู้เข้าร่วมการสำรวจว่าเป็นข้อความป้องกันที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสองอันดับแรกบนบรรจุภัณฑ์อาหาร

อ่านเพิ่มเติม...