• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

อัพเดทโปรแกรมการรับรองอาหารปราศจากกลูเตน (GFCP)

     ได้มีประกาศการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการรับรองระบบการจัดการอาหารปราศจากกลูเตน (GFMS) ซึ่งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการรับรองมาตรฐานแห่งชาติ ANSI-ASQ (ANAB) ได้ประกาศการตอบสนองความสนใจในระดับโลกเกี่ยวกับอาหารปราศจากกลูเตน โดยเสนอให้มีประกาศนียบัตรรับรองแก่หน่วยงาน (CB) ที่ให้การตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการโปรแกรมการรับรองอาหารปราศจากกลูเตน (GFCP) ที่ต้องได้รับการรับรองจาก ANAB ก่อนที่จะยื่นขอรับการรับรองจาก ACG ที่จะอนุญาตเฉพาะหน่วยตรวจสอบที่มีใบรับรองของ ACG ว่าด้วยโปรแกรมการรับรองอาหารปราศจากกลูเตนทั้งหมดซึ่งกระบวนการนี้ต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโปรแกรมการรับรองระบบการจัดการอาหารปราศจากกลูเตน (GFMS) โดยได้มีการตกลงร่วมกันว่า CB ต้องมีพื้นฐานและความรู้ในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นข้อกำหนดใหม่สำหรับ CB โดย CB จะได้รับการรับรองในระบบ ISO 22000 จาก ANAB สำหรับโปรแกรมระบบการจัดการอาหารปราศจากกลูเตนด้วย 

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

Gove ยืนยันความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนฉลากสารก่อภูมิแพ้

     คุณ Michael Gove เลขาธิการด้านสิ่งแวดล้อมได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนกฎหมายการติดฉลากของสารก่อภูมิแพ้หลังจากการประชุมกับกลุ่มโรคภูมิแพ้และธุรกิจอาหาร การทบทวนกฎหมายการติดฉลากของสารก่อภูมิแพ้มีความก้าวหน้าดีและมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2562 โดยได้เตือนภาคธุรกิจว่าไม่ต้องรอการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในการที่จะเริ่มปรับปรุงฉลากสารก่อภูมิแพ้

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

สายการบินอเมริกันอนุญาตให้ผู้โดยสารที่แพ้ถั่วเปลือกแข็งและถั่วลิสงขึ้นเครื่องก่อน

     สายการบินอเมริกันกล่าวเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2018 ให้ลูกค้าที่แพ้ถั่วลิสงและถั่วเปลือกแข็งขึ้นเครื่องก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสายการบินได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ว่าผู้โดยสารที่เป็นโรคภูมิแพ้อาหารไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องก่อนเพื่อกำจัดสารก่อภูมิแพ้ออกจากที่นั่ง FARE ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนการแพ้อาหารแห่งชาติได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับนโยบายนี้ในปี ค.ศ. 2017 โดยขอสิทธิ์ความเป็นธรรมในการขึ้นเครื่องก่อนสำหรับโรคภูมิแพ้อาหารทุกชนิด แม้ว่านโยบายของสายการบินอเมริกันไม่ได้ครอบคลุมทุกสิ่งที่ทางองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องการแต่ทาง FARE ยังพบว่าการย้ายที่นั่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

การศึกษาพบว่าเกือบร้อยละ 8 ของเด็กสหรัฐอเมริกามีอาการแพ้อาหาร

     จากการศึกษาที่ดำเนินการโดยนักวิจัยของโรงพยาบาลเด็ก Ann & Rpbert Lurie ในชิคาโกพบเด็กในสหรัฐอเมริกาเกือบร้อยละ 8 มีอาการแพ้อาหารและเกือบร้อยละ 40 ของเด็กเหล่านี้แพ้อาหารมากกว่าหนึ่งชนิด ผลการศึกษานี้ได้ตีพิมพ์ในวารสารกุมารเวชศาสตร์จากการสำรวจครอบครัวในสหรัฐอเมริกาในช่วงปี ค.ศ. 2015-2016 โดยได้รับคำตอบจากตัวแทนผู้ปกครองเด็กจำนวน 38,408 คน นักวิจัยพบความแตกต่างระหว่างผลการวิจัยเด็กในสหรัฐอเมริกาที่มีอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรงร้อยละ 7.6 และตัวเลขที่ได้จากการรายงานของผู้ปกครองที่ร้อยละ 11.4 ซึ่งรวมถึงอาการแพ้อาหารที่ไม่ปรากฎแน่ชัด ความแตกต่างนี้ได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญในการเข้าถึงผู้ป่วยของแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนในการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้อาหารอย่างถูกต้อง เพื่อปกป้องครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภาระทางสังคม อารมณ์และเศรษฐกิจ โดยไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ได้แพ้อย่างแท้จริง นักวิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่าการตอบสนองต่ออาหารอาจเป็นอาการที่เกิดจากการไม่สามารถทนต่ออาหารชนิดนั้นได้หรือแสดงอาการแพ้ในช่องปาก ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ปกครองในการแปลความหมายด้วยตัวเอง โดยปกติแล้วอาการแพ้อาหารที่พบมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ถั่วลิสง (มีผลต่อเด็กประมาณ 1.6 ล้านคน) รองลงมา ได้แก่ นม (1.4 ล้านคน) หอย (1 ล้านคน) ถั่วเปลือกแข็ง (900,000 คน) ไข่ (600,000 คน) หูฉลาม (400,000 คน) ข้าวสาลี (400,000 คน) และถั่วเหลือง (400,000 คน) งาเป็นโรคภูมิแพ้อาหารตัวที่เก้าที่มีผลกระทบต่อเด็กประมาณ 150,000 คน ผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงจากการแพ้อาหาร โดยพบเด็ก 1 ใน 5 คนที่ต้องเข้ารับการรักษาในแผนกฉุกเฉิน (Emergency department, ED) เมื่อปีที่ผ่านมา ในขณะที่ร้อยละ 42 มีรายงานว่ามีอาการแพ้อาหารอย่างน้อยหนึ่งชนิด ในช่วงชีวิตของเด็กที่แพ้อาหารประมาณร้อยละ 40 ต้องรับใบสั่งยาสำหรับยาฉีดอัตโนมัติ (epinephrine auto-injector, EAI) เพื่อใช้ในการรักษาอาการแพ้ที่รุนแรงอย่างทันทีทันใดและร้อยละ 20 ต้องเดินทางไปที่ห้องฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษา ซึ่งอาจารย์แผนกกุมารเวชศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแพทย์ Northwestern University Feinberg School of Medicine กล่าวว่าการรับรู้เรื่องนี้นับเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กๆ เหล่านี้จะต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการและพกเครื่องฉีดยาอัตโนมัติ epinephrine ซึ่งปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 40 ของเด็กเหล่านี้เท่านั้นที่มีใบสั่งยา

อ่านเพิ่มเติม...