• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

อาหารมังสวิรัติมีความเสี่ยงต่อสารก่อภูมิแพ้ที่ไม่คาดคิดสำหรับผู้บริโภค

     ผู้อำนวยการที่ปรึกษาความเชื่อมั่นทางอาหารรายงานในการประชุมหัวข้อการสร้างวัฒนธรรมปลอดสารก่อภูมิแพ้ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมอนามัยอาหารและเทคโนโลยีกล่าวว่าผู้ที่มีอาการแพ้อาจมีความเสี่ยงร้ายแรงในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติที่ไม่รู้จักซึ่งอาจมีสารก่อภูมิแพ้ เช่น นมและไข่ แม้ว่าในผลิตภัณฑ์จะมีฉลากแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้ (PALs) เช่น “ฉลากอาจมี” ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ฉลากข้อควรระวังแบบขอไปที” ผู้บริโภคบางรายไม่สนใจหรือไม่อ่านตัวอักษรขนาดเล็กซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดที่คิดว่าผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติจะปลอดภัยจากสารก่อภูมิแพ้ โดยข้อมูลดังกล่าวมีการแจ้งในงานวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ High Wycombe ว่าอาหารมังสวิรัติเป็นที่เข้าใจกันว่าปราศจากนมและไข่ไม่ว่าจะตั้งใจใส่หรือไม่ก็ตาม โดยผู้บริโภคมักจะมองข้ามฉลากแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้ ผู้บริโภคอาจเกิดความสับสนและต้องทำการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

บทวิจารณ์: โปรไบโอติกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาอาการแพ้ถั่วลิสงในเด็ก

     เด็กมีการแพ้ถั่วลิสงน้อยลงเมื่อผ่านการรักษาภูมิคุ้มกันทางช่องปากส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพดีขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับยาต้านฮีสตามีนและโปรไบโอติก ในบทความได้กล่าวถึงการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเด็กจำนวน 1,500 คน ในขณะที่การรักษาภูมิคุ้มกันทางช่องปากของถั่วลิสง (POIT) เป็นความหวังของการรักษาโรคภูมิแพ้ถั่วลิสงในเด็ก ความกังวลด้านความปลอดภัยยังคงเป็นอุปสรรคอย่างแพร่หลาย นักวิจัยจากสถาบันวิจัยโรบินสันของมหาวิทยาลัย Adelaide ในออสเตรเลียมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักฐานที่มีอยู่อย่างเป็นระบบในการกำหนดความเสี่ยงและความถี่ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการรักษาภูมิคุ้มกันทางช่องปากของถั่วลิสง โดยตรวจสอบข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการแพ้ถั่วลิสงโดยใช้การรักษาภูมิคุ้มกันทางช่องปากก่อนหน้านี้จำนวน 27 เรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับเด็กจำนวน 1,500 คน นักวิจัยกล่าวว่าการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารรายงานทางวิทยาศาสตร์ระบุปัจจัยสำคัญสามประการที่สามารถลดความเสี่ยงของอาการไม่พึงประสงค์ในการรักษาโรคภูมิแพ้ถั่วลิสง จากการศึกษาพบเด็กร้อยละ 10 ที่สามารถทนต่อการรักษาภูมิคุ้มกันทางช่องปากเมื่อได้รับยาต้านฮีสตามีนและโปรไบโอติก (การรักษาร่วมกัน)

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

เน้นสารก่อภูมิแพ้: ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการติดฉลากภาคบังคับอย่างเข้มงวด

     สำนักงานมาตรฐานอาหารออสเตรเลียนิวซีแลนด์ (FSANZ) กำลังหาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ที่เข้มงวดในทั้งสองประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่างๆ เช่น ความชัดเจน ความสอดคล้อง ความสำคัญและได้เปิดข้อเสนอนี้ให้แสดงความคิดเห็นสาธารณะ นี่เป็นรอบที่สองของการเรียกร้องให้มีการแสดงความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้โดยมีการดำเนินการรอบแรกในปี พ.ศ. 2561 ได้เสนอให้มีการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ภาษาอังกฤษแบบทั่วไป (Plain English Allergen Labelling Proposal, PEAL) เอกสารข้อเสนอที่ได้รับการปรับปรุงนี้อยู่บนพื้นฐานของการติดตามผลงานการประเมินความเสี่ยงจาก FSANZ ตั้งแต่การเสนอให้พิจารณาสาธารณะรอบก่อนหน้ารวมถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เน้นผู้บริโภคและการปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานของ FSANZ กล่าวในการแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเรียกร้องในครั้งแรกมีผู้แสดงความคิดเห็นสนับสนุนอย่างกว้างขวางถึงการเปลี่ยนแปลงฉลาก เพื่อให้แน่ใจว่าการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้นั้นมีความชัดเจนในรูปแบบของภาษาอังกฤษทั่วไปและผู้บริโภคมีข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย ปัจจุบันรหัสมาตรฐานอาหารต้องระบุอาหาร 11 ชนิดที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงจะต้องแจ้งส่วนผสมที่ปรากฏ วัตถุเจือปนในอาหารหรือสารที่ช่วยในการแปรรูป (อย่างไรก็ตาม) ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีและตำแหน่งที่ต้องประกาศบนบรรจุภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

การรักษาด้วยแผ่นปิดถั่วลิสงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับครอบครัว

     การรักษาอาการแพ้อาหารโดยการขจัดปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสารก่อภูมิแพ้นั้นเป็นเรื่องฉุกเฉิน สำหรับการแพ้อาหารนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากองค์การอาหารและยา แต่บางคนในวงการแพทย์ก็ยกคำถามนี้ขึ้นมาว่าการขจัดปฏิกิริยาตอบสนองนี้ไม่ได้เป็นวิธีการรักษาและไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่แพ้อาหารหรือไม่ การศึกษาใหม่ของครอบครัวที่มีส่วนร่วมในเทคโนโลยี DBV ซึ่งเป็นการทดสอบทางคลินิกของแผ่นปิดถั่วลิสง Viaskin นั้นได้คำตอบว่าเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความอดทนต่อถั่วลิสงให้มากขึ้น รวมถึงแบบสอบถามที่เด็กและผู้ปกครองได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้นในแต่ละด้าน สำหรับผู้ปกครองส่วนที่แสดงให้เห็นว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดคือผลกระทบทางอารมณ์ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาหาร ข้อจำกัดทางสังคมและการควบคุมอาหาร รองประธานฝ่ายการแพทย์ของ DBV ในอเมริกาเหนือกล่าวว่าเด็กที่มีอายุระหว่าง 8-12 ปี เมื่อถูกถามคำถามเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือการสัมผัสนั่นคือสิ่งที่ได้รับการรายงานว่ามีพัฒนาการมากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม...