• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

ความคิดเห็น: Anaphylaxis ในสายการบิน สิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่องน่าเศร้าจากการแพ้ของคุณนาตาชา

     กลุ่มผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อาหารหลายกลุ่มได้ติดตามการไต่สวนของอังกฤษในการเสียชีวิตจากอาการ anaphylaxis ของคุณ Natasha Ednan-Laperouse จากหลักฐานในช่วงสี่วันได้เรียนรู้เหตุการณ์อันน่าเศร้าที่ทำให้เยาวชนอายุ 15 ปีเสียชีวิตหลังจากเกิดอาการแพ้งาอย่างรุนแรงบนสายการบินจากกรุงลอนดอนไปยังเมืองนีสประเทศฝรั่งเศสในฤดูร้อนปี ค.ศ. 2016 รายละเอียดการไต่สวนที่เปิดเผยนั้นเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับครอบครัว Ednan-Laperouse แต่ยังเกี่ยวข้องกับนักเดินทางที่เป็นโรคภูมิแพ้อาหารทั่วโลกอีกมากมาย ดังนั้นจึงเห็นถึงความจำเป็นในการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ของสายการบินอย่างเร่งด่วน ในกรณีที่พบว่ามีผู้โดยสารมีอาการ anaphylaxis สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีข้อสรุปที่มุ่งไปที่ข้อบกพร่องของการติดฉลากที่จำเป็นต้องเข้มงวดในเรื่องของจุดอ่อนต่างๆ ซึ่งส่งผลให้คุณนาตาชาและบิดาของเธอเข้าใจผิดว่าแซนวิชนั้นไม่มีงา แต่ในระหว่างการไต่สวนหลักฐานได้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานสายการบินยังมีความเข้าใจไม่ดีพอกับการเกิดอาการ anaphylaxis และไม่ทราบว่า epinephrine นั้นจะเป็นยาแก้พิษที่วิเศษเสมอไป ถ้าไม่ได้รับการฉีดทันทีหลังจากการบริโภคสารก่อภูมิแพ้รวมทั้งการช่วยเหลือโดยการสนับสนุนการทำงานของแพทย์ที่พยายามช่วยชีวิตคุณนาตาชา ในกรณีนี้ได้ชี้ให้เห็นว่ามีข้อบกพร่องในการเตรียมความพร้อมสำหรับสายการบินเกี่ยวกับเหตุที่เกิดจากโรคภูมิแพ้

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

องค์การอาหารและยาพิจารณาเพิ่มงาในรายการสารก่อภูมิแพ้ที่ต้องประกาศในอาหารสำเร็จรูป

     องค์การอาหารและยาได้ขอข้อมูล (RFI) เกี่ยวกับความแพร่หลายและความรุนแรงของการแพ้งาในสหรัฐอเมริกา เพื่อแจ้งดำเนินการด้านกฎหมายที่เป็นไปได้ในการระบุงาเป็นสารก่อภูมิแพ้ในอาหารบนบรรจุภัณฑ์อาหารเหมือนกับ ‘big eight’ ( นม ไข่ ปลา crustacean shellfish ถั่วเปลือกแข็ง ข้าวสาลี ถั่วลิสง ถั่วเหลือง) เนื่องจากเริ่มมีหลักฐานว่าการแพ้งาอาจเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยผู้แทนกรรมาธิการองค์การอาหารและยากล่าวว่าสหภาพยุโรป แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทั้งหมดต้องมีการติดฉลากงา จากกรณีศึกษาตัวอย่างได้ชี้ให้เห็นว่าการแพ้งาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบมากกว่าร้อยละ 0.1 เทียบเท่ากับการแพ้ถั่วเหลืองและปลา

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

การปรับปรุงวัสดุอ้างอิงให้ดีขึ้นสำหรับการวิเคราะห์กลูเตน

ข้อมูลพื้นฐาน 

     ผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากปราศจากกลูเตนต้องมีกลูเตนไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามข้อกำหนดของ Codex Alimentarius Standard 118-1979 วิธีการวิเคราะห์ที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับการตรวจหากลูเตนที่ใช้ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบคือการทดสอบด้วยเอนไซม์ (enzyme-linked immunosorbent assays - ELISA) แต่วิธีทางเลือก เช่น Polymerase chain reaction (PCR) และ liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS) กำลังถูกพัฒนาขึ้น การวิเคราะห์กลูเตนทำให้เกิดความท้าทายหลายประการเนื่องจากกลูเตนนั้นมีความซับซ้อนในการผสมของโปรตีนมากกว่า 100 ชนิดกับสาเหตุที่หลากหลายจากปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนกระบวนการแปรรูปอาหาร จุดต่างๆ ที่ต้องพิจารณาคือการเลือกลำดับความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายของโปรตีน การเตรียมตัวอย่างและการกำจัดสารปนเปื้อนจากเมทริกซ์อาหาร วัสดุอ้างอิงที่มีคุณลักษณะที่ดี (RM) นับว่ามีความสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาความท้าทายเหล่านี้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่สมาคมนานาชาตินำโดย MoniQA Association กำลังดำเนินการในการระบุและกำหนดลักษณะพันธุ์ข้าวสาลีที่มีอยู่มาเป็นตัวแทนของข้าวสาลีจำนวนมากที่ปลูกกันทั่วโลกและในไม่ช้าจะมีวัสดุอ้างอิงใหม่สำหรับการวิเคราะห์กลูเตน

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

Codex ดำเนินการเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อควรปฏิบัติของสารก่อภูมิแพ้สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

     เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการเกี่ยวกับสุขลักษณะทางอาหารของ Codex โดยประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาได้เสนอให้มีการจัดทำหลักการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการด้านสารก่อภูมิแพ้ในอาหารสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร วัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ผลิตอาหารและรัฐบาลในการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในการผลิตอาหาร คำแนะนำดังกล่าวได้รวมถึงคำแนะนำในการหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้ามและคำแนะนำเกี่ยวกับบทบาทของการติดฉลาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดฉลากอย่างระมัดระวัง

ประเภทของสารก่อภูมิแพ้จะอยู่ในเอกสาร?

     บ่อยครั้งที่การแพ้อาหาร (food allergy) หรือความไม่สามารถทนต่ออาหาร (food intolerance) ได้ถูกใช้ในความหมายที่เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกัน โดยมีกลไกภูมิคุ้มกันหลักสามประการที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้: 

 • Immunoglobulin E (IgE) - mediated เป็นปฏิกิริยาความไวต่อสารกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการแพ้ที่เกี่ยวข้องกับ IgE (เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดของภูมิคุ้มกันการแพ้อาหาร)
 • Non-IgE mediated เป็นปฏิกิริยาความไวต่อการกระตุ้นของสารอาหารบางชนิดที่ทำให้เกิดการแพ้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ IgE และ
 • IgE แบบผสมและ non-IgE mediated

อ่านเพิ่มเติม...