• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การประชุมด้านความปลอดภัยและหลักประกันในอาหารของออสเตรเลียนิวซีแลนด์ - การอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการสารก่อภูมิแพ้

     ในวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2563 นี้ ได้มีการประชุมออนไลน์เสมือนจริงในออสเตรเลีย การประชุมเรื่องความปลอดภัยและหลักประกันในอาหารของออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งมุ่งเน้นการช่วยเหลือภาคธุรกิจอาหารให้สามารถรับมือกับความท้าทายและกลยุทธ์สำคัญในการบรรลุความปลอดภัยและหลักประกันในอาหารที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลแบบพลวัตและตลาดโลก งานนี้ได้นำเสนอกรณีศึกษาชั้นนำและการอภิปรายเชิงโต้ตอบในหัวข้อต่างๆ เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับข้อมูล (blockchain, Artificial Intelligence ,AI )  วัฒนธรรมความปลอดภัยในอาหาร การจัดการสารก่อภูมิแพ้ การปลอมอาหาร เทคโนโลยีการหาลำดับเบสของสารพันธุกรรมทั้งหมด (Whole Genome Sequencing , WGS)  กฎระเบียบ การตรวจสอบย้อนกลับ การควบคุมคุณภาพและอื่นๆ การอภิปรายในวันที่ 14 กันยายนนี้จะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการสารก่อภูมิแพ้ การลดอุบัติการณ์การเรียกคืนสารก่อภูมิแพ้ในออสเตรเลีย โดยมีคุณ Kirsten  Grinter ประธานสำนักงานสารก่อภูมิแพ้ (Allergen Bureau) และเนสท์เล่ในออสเตรเลียเป็นผู้ดำเนินงานร่วมกับ Andrew Sexton, Invita Australia, New Zealand และ Alan Edwards, NSW Department of Primary Industries ในการประชุมนี้ทางคณะผู้เชี่ยวชาญจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ในการป้องกันผู้บริโภคที่แพ้อาหารและส่งเสริมวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

การเปิดเผยสมมติฐานด้านสุขอนามัย: โปรตีนจากนมดิบอาจป้องกันการแพ้ได้

     ผลการป้องกันการแพ้จากการสัมผัสกับสิ่งสกปรกและ “เชื้อโรค” ในช่วงวัยเด็กเป็นส่วนสำคัญของสมมติฐานด้านสุขอนามัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายว่าทำไมโรคภูมิแพ้จึงแพร่หลายมากขึ้นกว่าเดิม การศึกษาที่ผ่านมาหลายชิ้นได้แสดงให้เห็นว่าเด็กที่เติบโตในฟาร์มและดื่มนมที่ไม่ผ่านการบำบัดมีโอกาสน้อยที่จะเป็นโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืดมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง แต่กลไกที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้ยังไม่ได้รับการสำรวจอย่างเต็มที่

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

ปัญหาที่มีอยู่โดยธรรมชาติของการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในปลา

     เกินกว่า 60 ประเทศที่มีการบังคับให้มีการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้และเกือบทั้งหมดต้องการให้มีการแจ้งเตือนหากมีการใช้หรือปนเปื้อนปลา มีปลาชนิดต่างๆ มากกว่า 1,000 ชนิดที่ถูกจับและขายไปทั่วโลกและโปรตีนที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ก็มีความแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ปลา ซึ่งแตกต่างจากแหล่งที่มาของสารก่อภูมิแพ้ เช่น ไข่ ถั่วลิสงและนม ไม่มีการทดสอบใดที่สามารถตรวจหาปลาที่มีอยู่ทั้งหมดได้ นักวิจัยชาวออสเตรเลียได้ชี้ให้เห็นว่าปัญหานี้มีมากเพียงใด นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย James Cook ได้ร่วมมือกับสถาบันมาตรวัดแห่งชาติในการทดสอบชุดทดสอบภูมิคุ้มกันที่เชื่อมโยงกับเอนไซม์ (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ELISA) จำนวน 3 ชุดที่ออกแบบมาเพื่อตรวจหาปลาในผลิตภัณฑ์อาหาร โดยพบว่าชุดทดสอบนี้มีความเหมาะสมกับการตรวจหาโปรตีนจากสายพันธุ์ปลาในซีกโลกเหนือเมื่อเทียบกับปลาที่จับได้ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

ความกลัวอาจขัดขวางการใช้คำแนะนำในการป้องกันโรคภูมิแพ้

     เมื่อปี พ.ศ. 2560 มีการออกคำแนะนำในการป้องกันโรคภูมิแพ้ใหม่ในสหรัฐอเมริกา โดยแนะนำว่าควรบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของถั่วลิสงในอาหารของทารกที่มีอายุ 4-6 เดือน การสำรวจทั่วประเทศของกุมารแพทย์ในสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่ากว่าร้อยละ 90 ได้รับทราบแนวทางแห่งชาติ โดยมีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่ใช้แนวทางการปฏิบัติที่แนะนำอย่างเต็มที่ การสำรวจได้ดำเนินการหนึ่งปีครึ่งหลังจากที่มีการตีพิมพ์แนวทางในการปฏิบัติแล้วรวบรวมคำตอบจากกุมารแพทย์เกือบ 1,800 คนเกี่ยวกับการใช้แนวทางดังกล่าว นอกจากนี้ยังพยายามค้นหาสาเหตุทั่วไปว่าทำไมไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ร้อยละ 64 รายงานว่ามีการดำเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติที่แนะนำบางส่วนและประมาณร้อยละ 70 กล่าวว่าต้องการการฝึกอบรมแนวทางในการปฏิบัติเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...