• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

วารสาร NEJM ได้ตีพิมพ์ข้อมูลการศึกษาเชิงบวกอย่างมากเกี่ยวกับ OIT Biologic สำหรับการแพ้ถั่วลิสง

     ผลลัพธ์เชิงบวกของการศึกษาระยะที่ 3 การรักษาภูมิคุ้มกันทางช่องปากด้วยชีววิทยาของถั่วลิสงซึ่งเรียกว่า AR101 ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มในวารสาร New England Journal of Medicine เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2018 การศึกษาการตรวจสอบ OIT ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือผู้เข้าร่วมจำนวน 496 คนในช่วงอายุระหว่าง 4-17 ปี โดยทุกคนมีอาการแพ้ถั่วลิสงอย่างมาก ในตอนท้ายของการศึกษาพบร้อยละ 67 ของผู้เข้าร่วมจำนวน 372 คน ในกลุ่มบำบัดสามารถทนต่อผง AR101 ที่ผสมในอาหารจำนวน 600 มิลลิกรัมต่อมื้อซึ่งเทียบเท่ากับถั่วลิสงประมาณสองเมล็ด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เข้าร่วมที่เหลือพบเพียงร้อยละ 4 ในกลุ่มยาหลอกที่สามารถทนต่อปริมาณดังกล่าวได้ ในความเป็นจริงการท้าทายเพื่อหาทางออกจากการทดลองที่เรียกว่า Palisade พบว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยสารชีวเคมีจากถั่วลิสงสามารถบริโภคได้ปริมาณ 1,000 มิลลิกรัม (หรือถั่วลิสงประมาณ 3-4 เมล็ด) โดยไม่แสดงอาการหรือพบอาการแพ้ในระดับเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ปริมาณถั่วลิสงระดับกลางที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถทนได้ในช่วงเริ่มต้นของการศึกษาอยู่ที่ 10 มิลลิกรัม

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

FDF เปิดตัวคู่มือการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการติดฉลากกลูเตนในสหภาพยุโรป

     สหพันธรัฐอาหารและเครื่องดื่ม (The Food and Drink Federation, FDF) ได้เปิดตัวคู่มือฉบับปรับปรุงเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตสามารถปฏิบัติตามกฎหมายการติดฉลากสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากกลูเตนของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร คู่มือนี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ผลิตอาหาร โดยไม่คำนึงถึงขนาดธุรกิจ ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกลูเตนและการอ้างถึงความเกี่ยวข้องกับการไม่มีหรือที่มีการลดลงของกลูเตน นักกฎหมายอาหารและผู้จัดการฉลากและการบังคับใช้กฎหมายของ FDF กล่าวว่าสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตอาหารจะต้องทำฉลากให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อการนำเสนอข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ให้สอดคล้องกันตามกฎหมายของสหภาพยุโรปเลขที่ 828/2014 เกี่ยวกับกลูเตน โดยกำหนดให้ผู้ผลิตแจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงการไม่ปรากฏ (ปราศจากกลูเตน) หรือการพบในปริมาณน้อย (กลูเตนต่ำมาก) ตามที่กฎหมายได้กำหนดปริมาณการมีอยู่ ซึ่งการใช้คำว่าปราศจากกลูเตนนั้นต้องมีกลูเตนไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในขณะอาหารที่มีกลูเตนต่ำมากควรมีกลูเตนไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมที่ขายให้กับผู้บริโภค

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

ชาวอเมริกันมีการแพ้งาเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการเรียกร้องการแสดงฉลากแจ้งเตือน

     การศึกษาใหม่โดยนักวิจัยชาวอเมริกันได้ขอให้กรรมาธิการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายให้ระบุฉลากแจ้งเตือนการมีงาอยู่เมื่อปีที่ผ่านมา การศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ใน JAMA Network Open พบว่าอาจมีชาวอเมริกันที่มีอาการแพ้งามากกว่าคนที่แพ้ถั่วเปลือกแข็ง เช่น ถั่วพายและถั่วแมคคาเดเมีย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Northwestern ในชิคาโกรายงานว่าพบชาวอเมริกันร้อยละ 0.49 มีอาการแพ้งา จากการสำรวจทั่วประเทศกว่า 50,000 ครัวเรือน โดยรวมแล้วประชากรสหรัฐอเมริกาทั้งหมดร้อยละ 0.49 หรือมากกว่า 1.5 ล้านคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่อาจมีอาการแพ้งาในปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการแพ้งาเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน งานวิจัยนี้ดำเนินการมากว่าทศวรรษโดยชี้ให้เห็นว่าเพียงร้อยละ 0.1 ของผู้บริโภคที่มีอาการแพ้งา

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

ครึ่งหนึ่งของผู้ที่แพ้อาหารไม่ได้แพ้อาหารจริง

      การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าการแพ้อาหารในผู้ที่อ้างว่าแพ้อาจไม่เป็นความจริง โดยพบมากกว่าร้อยละ 20 ของชาวอเมริกันที่มีอายุเกิน 18 ปี ที่มีความเชื่อว่าแพ้อาหารหนึ่งชนิดหรือมากกว่า ซึ่งประชากรที่แพ้อาหารจริงอยู่ที่ร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังพบว่าคนอเมริกันหนึ่งใน 20 คนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้อาหาร ผลการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ Northwestern University’s Feinberg และโรงพยาบาลเด็ก Ann & Robert H. Lurie ในชิคาโกได้ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Network Open ฉบับล่าสุด 

อ่านเพิ่มเติม...