แพ้ Tree nut

  • พิมพ์

tree nut      ในกลุ่มนี้รวมถึงต้นถั่วจริงๆ เช่น ถั่วบราซิล ฮาเซลนัท วอลนัท และพีแคน ขณะที่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าต้นถั่วนี้ไม่ทำให้เกิดอาการรุนแรงเช่นถั่วลิสง แต่ก็เกิดอาการแพ้ได้รุนแรงถึงขนาดที่เสียชีวิตได้ในบางราย เด็กๆ ที่มีภาวะไวต่อสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ต่อต้นถั่ว ก็จะยังมีอาการไปตลอด
     อาการแพ้ฮาเซลนัทและ อัลมอนด์ จะมีลักษณะคล้ายกับผู้ที่แพ้ผลไม้ และเกี่ยวเนื่องกับอาการแพ้เกสรต้นไม้ การแพ้ถั่วนั้นเกิดได้แม้ในถั่วที่ผ่านการปรุงให้สุกแล้วและยังไม่สุก และคาดว่าการย่างหรือปิ้งนั้นอาจทำให้เกิดการแพ้ในอีกลักษณะอื่นได้