• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

แพ้ Tree nut

tree nut      ในกลุ่มนี้รวมถึงต้นถั่วจริงๆ เช่น ถั่วบราซิล ฮาเซลนัท วอลนัท และพีแคน ขณะที่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าต้นถั่วนี้ไม่ทำให้เกิดอาการรุนแรงเช่นถั่วลิสง แต่ก็เกิดอาการแพ้ได้รุนแรงถึงขนาดที่เสียชีวิตได้ในบางราย เด็กๆ ที่มีภาวะไวต่อสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ต่อต้นถั่ว ก็จะยังมีอาการไปตลอด
     อาการแพ้ฮาเซลนัทและ อัลมอนด์ จะมีลักษณะคล้ายกับผู้ที่แพ้ผลไม้ และเกี่ยวเนื่องกับอาการแพ้เกสรต้นไม้ การแพ้ถั่วนั้นเกิดได้แม้ในถั่วที่ผ่านการปรุงให้สุกแล้วและยังไม่สุก และคาดว่าการย่างหรือปิ้งนั้นอาจทำให้เกิดการแพ้ในอีกลักษณะอื่นได้