แพ้อาหารทะเล

  • พิมพ์

กุ้ง     การแพ้สัตว์น้ำที่มีเปลือกนั้นมักไม่ค่อยพบ แต่จะพบได้บ่อยในผู้ใหญ่ และปฎิกิริยาการแพ้ปลานั้นพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ อัตราการแพ้อาหารทะเลนั้นจะเกิดได้สูงในประเทศที่มีการบริโภคปลาและสัตว์น้ำมีเปลือกในปริมาณสูง สามารถเกิดลักษณะการแพ้ได้หลายลักษณะที่พบในการแพ้อาหารเหล่านี้ รวมถึงการแพ้แบบรุนแรง การปรุงให้สุกนั้นไม่สามารถทำให้การแพ้ในปลาและสัตว์น้ำมีเปลือกหายไปได้ ในบางรายก็มีการแพ้ปลาที่ทำให้สุกแล้ว แต่ในปลาดิบไม่แพ้ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการแพ้ปลาคือ โปรตีนในเนื้อปลาที่เรียกว่า parvalbumins ที่มีอยู่ในเนื้อปลาทุกชนิด นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่แพ้ปลา cod ก็มักจะแพ้ปลาอื่น ๆ เช่น hake, carp, pike ด้วยอาการแพ้สัตว์น้ำเปลือกแข็ง มักพบได้ในเนื้อและส่วนที่เป็นระบบโปรตีนกล้ามเนื้อ ขณะที่ในกุ้งก็ยังสามารถพบว่าแพ้ได้จากเปลือกกุ้ง