• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

แพ้อาหารทะเล

กุ้ง     การแพ้สัตว์น้ำที่มีเปลือกนั้นมักไม่ค่อยพบ แต่จะพบได้บ่อยในผู้ใหญ่ และปฎิกิริยาการแพ้ปลานั้นพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ อัตราการแพ้อาหารทะเลนั้นจะเกิดได้สูงในประเทศที่มีการบริโภคปลาและสัตว์น้ำมีเปลือกในปริมาณสูง สามารถเกิดลักษณะการแพ้ได้หลายลักษณะที่พบในการแพ้อาหารเหล่านี้ รวมถึงการแพ้แบบรุนแรง การปรุงให้สุกนั้นไม่สามารถทำให้การแพ้ในปลาและสัตว์น้ำมีเปลือกหายไปได้ ในบางรายก็มีการแพ้ปลาที่ทำให้สุกแล้ว แต่ในปลาดิบไม่แพ้ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการแพ้ปลาคือ โปรตีนในเนื้อปลาที่เรียกว่า parvalbumins ที่มีอยู่ในเนื้อปลาทุกชนิด นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่แพ้ปลา cod ก็มักจะแพ้ปลาอื่น ๆ เช่น hake, carp, pike ด้วยอาการแพ้สัตว์น้ำเปลือกแข็ง มักพบได้ในเนื้อและส่วนที่เป็นระบบโปรตีนกล้ามเนื้อ ขณะที่ในกุ้งก็ยังสามารถพบว่าแพ้ได้จากเปลือกกุ้ง