แพ้ถั่วลิสง

  • พิมพ์

ถั่วลิสง     อาหารในกลุ่มนี้รวมถึงถั่วเหลืองและถั่วลิสงด้วย ถั่วลิสงนั้นเป็นหนึ่งในอาหารหลาย ๆ อย่างที่พบว่ามีคนแพ้ได้บ่อย และมีอาการหลายลักษณะรวมถึงอาการแพ้แบบรุนแรงด้วย อาการแพ้ถั่วลิสงนั้นพบได้ในเด็ก และโดยทั่วไปมักเป็นไปตลอด อาหารชนิดนี้จะทำให้เกิดการแพ้ได้ทั้งแบบดิบและแบบสุกแล้ว อาการแพ้ถั่วลิสงนี้อาจเป็นได้รุนแรงแม้ว่าจะรับประทานเข้าไปแต่เพียงน้อยนิด ดังนั้นการที่แปรรูปถั่วเป็นน้ำมัน หรือเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ก็มากพอที่จะทำให้บางรายเกิดอาการแพ้ได้
     ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอาการแพ้ในถั่วลิสงและถั่วเหลืองคือ โปรตีนที่เมล็ดเป็นที่เก็บอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตเป็นต้นถั่ว อาการแพ้อย่างหนึ่งในถั่วเหลืองนั้นคล้ายกันมากกับการแพ้ไรฝุ่น ยังไม่อาจแน่ใจได้ว่าอาจมีความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการแพ้ฝุ่นกับการแพ้ถั่วเหลือง