แพ้ไข่

  • พิมพ์

ไข่     จะสังเกตเห็นได้ว่าอาการแพ้ไข่นั้น มักจะเกิดในเด็กมากกว่าวัยผู้ใหญ่ และเช่นเดียวกับนมวัวคืออาการแพ้จะค่อยๆ หายไปเมื่ออายุ  มากขึ้น บางครั้งบางคราวเด็กๆ ก็จะมีลักษณะอาการแพ้หลายๆ อย่าง ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอาการแพ้ไข่คือ โปรตีนที่อยู่ในไข่ขาวชื่อ ovomucoid, ovalbumin และ ovotransferrin
    ไข่ของสัตว์ปีกอื่นๆ เช่น เป็ด ก็มีลักษณะคล้ายกันมากกับไข่ไก่ และทำให้เกิดการแพ้ได้เช่นเดียวกัน จึงไม่ควรกินเพื่อทดแทนกัน