• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

แพ้ไข่

ไข่     จะสังเกตเห็นได้ว่าอาการแพ้ไข่นั้น มักจะเกิดในเด็กมากกว่าวัยผู้ใหญ่ และเช่นเดียวกับนมวัวคืออาการแพ้จะค่อยๆ หายไปเมื่ออายุ  มากขึ้น บางครั้งบางคราวเด็กๆ ก็จะมีลักษณะอาการแพ้หลายๆ อย่าง ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอาการแพ้ไข่คือ โปรตีนที่อยู่ในไข่ขาวชื่อ ovomucoid, ovalbumin และ ovotransferrin
    ไข่ของสัตว์ปีกอื่นๆ เช่น เป็ด ก็มีลักษณะคล้ายกันมากกับไข่ไก่ และทำให้เกิดการแพ้ได้เช่นเดียวกัน จึงไม่ควรกินเพื่อทดแทนกัน