แพ้นม

  • พิมพ์

นม      พบว่าเด็กทารกจำนวน 2 ใน 100 คน ที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปีนั้นจะมีอาการแพ้นมวัว ซึ่งเป็นการแพ้ที่พบได้บ่อยในเด็ก และอาการแพ้นั้นจะหายไปเมื่อมีอายุประมาณ 3 ปี ที่อัตราส่วน 9 ใน 10 และพบว่าเป็นการไม่ปกติหากพบว่ามีการแพ้ลักษณะดังกล่าวในผู้ใหญ่ ลักษณะอาการคือ ในเด็กจะมีอาการอาเจียน และท้องเสีย และอาจพบว่า 30-50% มีอาการคันผิวหนังได้ในลักษณะต่างๆ จำนวนของเด็กที่มีปฎิกิริยาแพ้ต่อนมนั้นมีไม่มากที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปตลอดชีวิต ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอาการแพ้นมคือ โปรตีนเคซิน, เวย์ และ b–lactoglobulin ซึ่งปกติแล้วคนทั่วไปมักจะแพ้โปรตีนมากกว่าหนึ่งชนิดที่อยู่ในนมวัว
     โปรตีนที่ได้จากนมวัวนั้นคล้ายกันมากกับนมแพะ และนมแกะ ซึ่งก็ทำให้เกิดการแพ้ในลักษณะที่คล้ายกับนมวัวด้วย ดังนั้น ทั้งนมแพะ และนมแกะ ก็ไม่ควรดื่มแทนนมวัวเพื่อหวังลดอาการแพ้นม