• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

แพ้อาหารคือ

การแพ้อาหาร คือ การผิดปกติของร่างกายเมื่อทานอาหารบางอย่างเข้าไป โดยสาเหตุของความผิดปกติเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย อาการไม่พึงประสงค์จากอาหาร (Adverse food reaction : AFR) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
   1. เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย
       - lgE mediated reaction เช่น อาการแพ้ถั่วลิสงที่เกิดขึ้นภายใน 1 นาทีหลังจากกินเข้าไป
       - Non lgE mediated reaction ส่วนใหญ่จะเกิดภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
  2.Food intolerances ไม่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน เช่น lactose intolerances แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย
       - Toxic reaction เช่น อาหารเป็นพิษ หรือได้รับพิษจากปลา
       - Non-toxic reaction เช่น แพ้นม (lactose intolerances)

อ่านต่อ

แพ้ข้าวสาลี

     Wheat allergy refers specifically to adverse reactions involving immunoglobulin E (IgE) antibodies to one or more protein fractions of wheat, including albumin, globulin, gliadin and glutenin (gluten). The majority of IgE-mediated reactions to wheat involve the albumin and globulin fractions. Gliadin and gluten may also induce IgE-mediated reactions rarely. 

อ่านต่อ

แพ้เมล็ดธัญพืช

     A number of different types of cereal can cause reactions in people who are sensitive. Intolerance or allergy to wheat is more common in the UK than allergy to rye, barley, oats, maize/corn and rice.
    Allergy to rice is common in Japan and other parts of the world where rice makes up a major part of the diet. For more information on this, see the section on rice allergy.

อ่านต่อ

แพ้ปลา

     If your child has been diagnosed with a severe allergy to fish or shellfish, it is likely he/she will have the allergy for life. These allergies are frequently severe, and can come on even as an adult. I know an adult woman with a shellfish allergy who no longer gets hives if she eats shellfish; instead she becomes disoriented almost as if she were intoxicated.

อ่านต่อ

แพ้ถั่วเหลือง

      Allergy to soy is a major allergy and one of the more common food allergies.  Soy, which is called Soya outside the USA, is used in most manufactured products and also in fast food restaurants such as McDonalds and Wendy’s.  Reading labels is a must!  Almost 60% of processed foods have soy in their ingredient list.  Many people allergic to soy are also allergic to other legumes such as peas, peanuts, lentils and garbanzo beans.  In countries such as Japan where soy is a staple in the national diet, soy allergies are much more prevalent than in the USA.

อ่านต่อ