• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

ลิงค์ของกลุ่มผู้ป่วย


Australia
   - Anaphylaxis Australia  
    
Canada
   - Anaphylaxis Canada     
   - Quebec Food Allergy Association (AQAA)
    
China
   - The Hong Kong Allergy Association, Hong Kong, China 
  
Germany
   - Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V. (DAAB), Germany
    
Italy
   - Food Allergy Italia, Italy
    
Israel
   - Israel Food Allergy Support Network (YAHEL), Israel 
    
Japan
   - Food Allergy Partnership, Japan
    
The Netherlands
   - Netherlands Anaphylaxis Network, The Netherlands
    
New Zealand
   - Allergy New Zealand 
    
Sweden
   - Swedish Asthma and Allergy Association, Sweden
    
United Kingdom

   - The Anaphylaxis Campaign, United Kingdom
    
United States of America
   - Food Allergy and Anaphylaxis Alliance
   - Food Allergy Initiative
   - The Food Allergy & Anaphylaxis Network 
   - Kids with Food Allergies