• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

ลิงค์องค์กรรัฐบาลAustralia New Zealand
   - Department of Health and Ageing
      http://www.health.gov.au/

   - Food Standards Australia New Zealand,
     http://www.foodstandards.gov.au/

Canada
   - Health Canada
     http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/allerg/index-eng.php

Thailand
   - National Food Institute, Ministry of Industry
     http://www.nfi.or.th

   - Food and Drug Administration, Ministry of Public Health
     http://www.fda.moph.go.th/

   - National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, Ministry of Agriculture and Cooperatives
     http://www.acfs.go.th/index.php

 United States of America
   - National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health,Department of Health and Human Services
     http://www3.niaid.nih.gov/topics/foodAllergy/research/researchActivities.htm

   - US FDA, Department of Health and Human Services
     http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FoodAllergens/default.htm