FAQs-article

  • พิมพ์

แพ้อาหารมีอาการอย่างไร ?

              อาการของการแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย  ที่พบบ่อยคือ  อาการทางระบบทางเดินอาหาร  (คันปาก  อาเจียน  ปวดท้อง  ท้องเสีย)  อาการทางผิวหนัง  (ผื่นคัน  ลมพิษ)  และอาการทางระบบหายใจ (จาม  น้ำมูก  ไอ  หอบ  แน่นหน้าอก)  ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

รู้ได้อย่างไรว่าแพ้อาหารชนิดใด?

               เมื่อมีอาการดังกล่าวหลังรับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ำๆ  ควรไปหาแพทย์จะทำการซักประวัติ และตรวจร่างกายรวมทั้งถามถึงชนิดของอาหาร  ปริมาณที่กินอาการที่เกิดขึ้นในรายที่ประวัติชัดเจนว่ากินอาหารชนิดหนึ่งๆ แล้วเกิดอาการแบบเดิมทุกๆ ครั้ง ก็สามารถให้การวินิจฉัยได้ง่ายว่าแพ้อาหารชนิดนั้นๆ  แต่ในบางรายที่สงสัยว่าแพ้อาหารหลายชนิดหรือไม่แน่ใจว่าแพ้อาหารชนิดใด  แพทย์จะให้ผู้ป่วยทำการจดบันทึกอาหารที่กินโดยละเอียดและอาการที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในประกอบการวินิจฉัย 
               นอกจากนั้นยังมีการทดสอบทางผิวหนัง  เพื่อช่วยในการหาชนิดของอาหารที่เป็นสาเหตุของการแพ้ด้วย  ซึ่งใช้เวลาทดสอบ 15 นาทีก็สามารถทราบผลได้ หรือการตรวจเลือดเพื่อหาว่าแพ้อาหารชนิดใด  อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยที่แม่นยำที่สุดคือการให้ผู้ป่วยกินอาหารที่สงสัยว่าแพ้ แล้วดูอาการ ถ้ากินแล้วเกิดอาการ หยุดอาหารนั้นแล้วอาการหายไป พอกินอีกเกิดอาการอีก ก็แสดงว่าผู้ป่วยนั้นแพ้อาหารชนิดนั้นๆ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด  โดยเฉพาะในรายที่มีอาการแพ้อาหารรุนแรง


รักษาการแพ้อาหารได้หรือไม่?


              การรักษาที่ดีที่สุดและได้ผลคือการงดอาหารที่แพ้ โดยต้องงดอาหารทุกชนิดที่มีส่วนประกอบของสารอาหารที่แพ้ เช่น แพ้นมวัว ควรงดอาหารที่มีนมเป็นส่วนประกอบ เช่น ไอศครีม  คุ้กกี้ และให้กินนมถั่วเหลืองหรือนมสูตรพิเศษสำหรับผู้ที่แพ้นมวัวแทน
ส่วนการรักษาด้วยยา เป็นการรักษาตามอาการ เช่น ยารักษาอาการผื่นคัน  ยาลดน้ำมูก  ยาแก้อาการหอบ  แน่นหน้าอก  เป็นต้น

มีโอกาสหายหรือไม่?

           ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร พบว่าถ้าให้งดอาหารที่แพ้ติดต่อกันนาน 1-2 ปี  ก็มีโอกาสหายแพ้ได้ ยกเว้น การแพ้อาหารทะเลและถั่วลิสง ซึ่งมักแพ้ตลอดชีวิต
          สำหรับเด็กที่แพ้นมวัว พบว่ามีโอกาสหายแพ้ 50% มื่ออายุ  1 ปี และหายแพ้ 85%  เมื่ออายุ  3 ปี  ส่วนที่เหลือ 15% จะมีอาการแพ้ตลอดไป และ 25 % ของเด็กที่แพ้นมวัว  มักมีอาการแพ้อาหารอื่นๆ ร่วมด้วย

ป้องกันได้อย่างไร?

        ครัวที่มีพ่อ แม่ หรือลูกคนโตเป็นโรคภูมิแพ้ สามารถลดโอกาสที่จะเกิดโรคผื่นผิวหนังจากภูมิแพ้ และโรคแพ้อาหารได้ในลูกคนถัดไปโดย
• ให้กินนมแม่อย่างเดียวนานอย่างน้อย  4  เดือนขึ้นไป
• มารดาที่ให้นมบุตรให้งดอาหารที่เป็นสาเหตุของการแพ้บ่อยๆ เช่น ไข่ นมวัว อาหารทะเล ถั่วลิสงในช่วงระยะที่ให้นมบุตร
• เริ่มให้อาหารเสริมแก่ลูกเมื่ออายุ 6 เดือนขึ้นไป