• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

บริการของสถาบัน

บริการรับวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

5 ชนิดได้แก่

1. ไข่ (Ovalbumin)
2. นม (Casein)
3. ถั่วลิสง (Peanut Allergen)
4. แป้งสาลี (Gliadin)
5. กลูเตน (Gluten)


ราคาค่าวิเคราะห์ ELISA Test Kit ช่วงแนะนำ
ตัวอย่างละ 3,500 บาท (ต่อสารก่อภูมิแพ้ 1 ชนิด)
ระยะเวลาการวิเคราะห์ 7 วันทำการ


บริการยืนยันผลการทดสอบ (Confirmation Test)
1. เทคนิค Western Blotting
2. เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR)

สามารถดาวน์โหลดใบคำขอรับบริการได้ที่นี่