• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

การแพ้อาหารคือ?

image

การแพ้อาหาร คือ การผิดปกติของร่างกายเมื่อทานอาหารบางอย่างเข้าไป โดยสาเหตุของความผิดปกติเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย อาการไม่พึงประสงค์จากอาหาร (Adverse food reaction : AFR) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย
  - lgE mediated reaction เช่น อาการแพ้ถั่วลิสงที่เกิดขึ้นภายใน 1 นาทีหลังจากกินเข้าไป
  - Non lgE mediated reaction ส่วนใหญ่จะเกิดภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

2.Food intolerances ไม่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน เช่น lactose intolerances แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย
  - Toxic reaction เช่น อาหารเป็นพิษ หรือได้รับพิษจากปลา
  - Non-toxic reaction เช่น แพ้นม (lactose intolerances)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Latest News.

แพ้อาหารมีอาการอย่างไร ?

              อาการของการแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย  ที่พบบ่อยคือ  อาการทางระบบทางเดินอาหาร  (คันปาก  อาเจียน  ปวดท้อง  ท้องเสีย)  อาการทางผิวหนัง  (ผื่นคัน  ลมพิษ)  และอาการทางระบบหายใจ (จาม  น้ำมูก  ไอ  หอบ  แน่นหน้าอก)  ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

รู้ได้อย่างไรว่าแพ้อาหารชนิดใด?

               เมื่อมีอาการดังกล่าวหลังรับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ำๆ  ควรไปหาแพทย์จะทำการซักประวัติ และตรวจร่างกายรวมทั้งถามถึงชนิดของอาหาร  ปริมาณที่กินอาการที่เกิดขึ้นในรายที่ประวัติชัดเจนว่ากินอาหารชนิดหนึ่งๆ แล้วเกิดอาการแบบเดิมทุกๆ ครั้ง ก็สามารถให้การวินิจฉัยได้ง่ายว่าแพ้อาหารชนิดนั้นๆ  แต่ในบางรายที่สงสัยว่าแพ้อาหารหลายชนิดหรือไม่แน่ใจว่าแพ้อาหารชนิดใด  แพทย์จะให้ผู้ป่วยทำการจดบันทึกอาหารที่กินโดยละเอียดและอาการที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในประกอบการวินิจฉัย 
               นอกจากนั้นยังมีการทดสอบทางผิวหนัง  เพื่อช่วยในการหาชนิดของอาหารที่เป็นสาเหตุของการแพ้ด้วย  ซึ่งใช้เวลาทดสอบ 15 นาทีก็สามารถทราบผลได้ หรือการตรวจเลือดเพื่อหาว่าแพ้อาหารชนิดใด  อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยที่แม่นยำที่สุดคือการให้ผู้ป่วยกินอาหารที่สงสัยว่าแพ้ แล้วดูอาการ ถ้ากินแล้วเกิดอาการ หยุดอาหารนั้นแล้วอาการหายไป พอกินอีกเกิดอาการอีก ก็แสดงว่าผู้ป่วยนั้นแพ้อาหารชนิดนั้นๆ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด  โดยเฉพาะในรายที่มีอาการแพ้อาหารรุนแรง


รักษาการแพ้อาหารได้หรือไม่?


              การรักษาที่ดีที่สุดและได้ผลคือการงดอาหารที่แพ้ โดยต้องงดอาหารทุกชนิดที่มีส่วนประกอบของสารอาหารที่แพ้ เช่น แพ้นมวัว ควรงดอาหารที่มีนมเป็นส่วนประกอบ เช่น ไอศครีม  คุ้กกี้ และให้กินนมถั่วเหลืองหรือนมสูตรพิเศษสำหรับผู้ที่แพ้นมวัวแทน
ส่วนการรักษาด้วยยา เป็นการรักษาตามอาการ เช่น ยารักษาอาการผื่นคัน  ยาลดน้ำมูก  ยาแก้อาการหอบ  แน่นหน้าอก  เป็นต้น

มีโอกาสหายหรือไม่?

           ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร พบว่าถ้าให้งดอาหารที่แพ้ติดต่อกันนาน 1-2 ปี  ก็มีโอกาสหายแพ้ได้ ยกเว้น การแพ้อาหารทะเลและถั่วลิสง ซึ่งมักแพ้ตลอดชีวิต
          สำหรับเด็กที่แพ้นมวัว พบว่ามีโอกาสหายแพ้ 50% มื่ออายุ  1 ปี และหายแพ้ 85%  เมื่ออายุ  3 ปี  ส่วนที่เหลือ 15% จะมีอาการแพ้ตลอดไป และ 25 % ของเด็กที่แพ้นมวัว  มักมีอาการแพ้อาหารอื่นๆ ร่วมด้วย

ป้องกันได้อย่างไร?

        ครัวที่มีพ่อ แม่ หรือลูกคนโตเป็นโรคภูมิแพ้ สามารถลดโอกาสที่จะเกิดโรคผื่นผิวหนังจากภูมิแพ้ และโรคแพ้อาหารได้ในลูกคนถัดไปโดย
• ให้กินนมแม่อย่างเดียวนานอย่างน้อย  4  เดือนขึ้นไป
• มารดาที่ให้นมบุตรให้งดอาหารที่เป็นสาเหตุของการแพ้บ่อยๆ เช่น ไข่ นมวัว อาหารทะเล ถั่วลิสงในช่วงระยะที่ให้นมบุตร
• เริ่มให้อาหารเสริมแก่ลูกเมื่ออายุ 6 เดือนขึ้นไป

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา ®