• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

From Signal to Analytical Reporting for Allergen Detection by Mass Spectrometry

MS offers a flexible and precise alternative to traditional methods for allergen detection and quantitation. However, this flexibility also engenders many ways of acquiring information and translating it to simple, clear data useful to end-users. Currently, methods for performing data analysis for allergen detection by MS are unstandardized, and it is therefore difficult to compare different analytical methods. We identify three key components of data analysis: detection of positive signals, calibration, and signal integration. For each of these components, there are multiple pathways available for method developers. 

We discuss these alternative methods, giving examples from literature. Assuming that the end result of an allergen analysis should be clear, unambiguous, and understandable to all relevant stakeholders, we pay particular attention to the consequences of each choice to the analysis in question and, where appropriate, suggest best practices. We also identify data analysis criteria that should be clearly delineated in the reporting of a method. Establishment of community-wide standards for unambiguous reporting of data analysis workflows will improve the evaluation, comparability, and transferability of methods. 

Reference: AOAC Newsletter Volume 10 Issue 1, 2019