• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

India’s food safety authority to set rules for gluten-free claims

The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is developing directives on the labeling of gluten-free products to correct the lack of information of the wheat allergy in the country.

According to Pawan Aggarwal, CEO of FSSAI, currently many producers incorrectly label their products as ‘low gluten’ in order to increase their sales.

“A food product meant for wheat allergy patients has to be gluten-free. It can’t have low gluten and that’s why we have proposed to ban such labeling,” he said.

He added the FSSAI plans to conduct surprise inspections to verify whether producers are selling totally gluten-free products, when using the claim.

“We have to ensure there is no cross contamination,” said Aggarwal.

Impending epidemic

Once considered a Western disease, wheat intolerance has now become an ‘impending epidemic in India’ by health experts.

A study published in International Archives of Allergy and Immunology found 22% of patients tested for food allergies in Kolkata, India, showed a positive response to wheat allergens.

According to Celiac India, the disease is virtually non-existent in southern Indian but prevalent in the North Indian population where wheat is primarily grown and eaten as a staple.

In 2010, a study revealed the prevalence of celiac disease in the north Indian community was one in 96 persons, but there is an increasing incidence of the disease in India.

“Celiac disease is more common than is recognized in India,” wrote the authors.

“Avoidance of the allergy-causing food is the best way to deal with food allergy.”

 

Reference: https://www.bakeryandsnacks.com/Article/2019/02/19/India-s-food-safety-authority-to-set-rules-for-gluten-free-claims#