• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

Half of all food allergy sufferers are not actually allergic

A new study has shown that the food allergies that people claim to have may not be true. The study reveals that as many as 20 percent of Americans over the age of 18 years believe that they are allergic to one or more food items. The study finds that the actual number of people who have a food allergy is close to 10 percent of the population. They also show that one in 20 Americans had a diagnosed case of a food allergy.

The results of this study from the Northwestern University’s Feinberg School of Medicine and the Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago, were published in the latest issue of the journal JAMA Network Open.

The team of researchers looked at a population of over 40,000 American adults over the phone and via internet between October 2015 and September 2016. All the participants were asked to report if they had any food allergies and were asked if the diagnosis of the said food allergy was ever confirmed by a doctor.

Read more...

image
 

Exploring the prevalence of food allergies among U.S. adults

Survey data suggest at least 1 in 10 U.S. adults are food allergic and nearly 1 in 5 believe they have a food allergy. Food allergies are expensive and potentially lifethreatening conditions.

Read more...

image
 

Detection and Quantification of Allergens in Foods and Minimum Eliciting Doses in Food-Allergic Individuals (ThRAll)

Risk-based approaches to managing allergens in foods are being developed by the food industry and regulatory authorities to support food-allergic consumers to avoid ingestion of their problem food, especially in relation to the traces of unintended allergens. The application of such approaches requires access to good quality data from clinical studies to support identification of levels of allergens in foods that are generally safe for most food-allergic consumers as well as analytical tools that are able to quantify allergenic food protein.

Read more...

image
 

Mass Spectrometry-Based Untargeted Proteomics for the Assessment of Food Authenticity: The Case of Farmed Versus Wild-Type Salmon

Background: Omics technologies have been widely applied in different fields, among which, proteomics is gaining increasing interest for its application to the authenticity of food products. MS, typically coupled with LC, represents a key technique for proteomics-related studies dedicated to fish and other seafood products by using a bottom-up approach.

Read more...