• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

Allergy alert: Asia-imported bakery products contain highest number of undeclared allergens in Australia

Asian bakery product imports have been found to contain the highest number of undeclared allergens compared to other food and beverage products sold from the region, according to a new study. 

The study was conducted using packaged food samples collected from Asian retail grocery stores across Melbourne, Australia. Based on the Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) food recall guidance list, these were categorised into ‘Mixed and/or Processed Foods’, 'Bread and Bakery’, ’Confectionery’ and 'Non-Alcoholic Beverages. 

The researchers performed analysis to detect the presence of the undeclared gluten, milk, peanut and egg allergens, and found that 46% (23/50) of the analysed food products contained undeclared allergens, with 18% containing multiple types of allergens in them. 

”The highest number of allergens was detected in the ’Bread and Bakery’ category with 26 allergens across 14 products,” study lead author Professor Andreas Lopata, head of the James Cook University Molecular Allergy Research Laboratory, told FoodNavigator-Asia. 

“This was followed by ’Confectionery’ (8 in 13) and ’Mixed and/or Processed Foods’ (3 in 17). No undeclared allergen was detected in six coconut drinks (‘Non-alcoholic Beverages) analysed, which may reflect increased regulatory scrutiny due to a large number of recent food recalls from this category by FSANZ.” 

The study also revealed that the products with the highest number of detectable undeclared allergens were imported from China (50%), followed by Thailand (39%), but Professor Lopata emphasised that there was ‘was no statistically significant association between country of origin and number of undeclared allergens in imported products’. 

He added that the risks for gluten appearing in foods from Asia was especially high based on a calculated risk ratio — representing increased levels of danger for consumers with a gluten allergy. 

“The overall risk of detecting undeclared allergens [was highest for] gluten, with [a score of] 2.19, followed by milk (1.95), peanut (1.35) and egg (1.22),” he said.

Read more...

image
 

Almond apprehension: Japan's CAA adds country's third-most allergenic nut to recommended display list of foods

The Consumer Affairs Agency (CAA) of Japan has included almonds to its current list of food ingredients that are recommended for clear display on processed and other food labels after a survey revealed it as the third-highest cause of nut-related allergies in the country. 

The CAA is a government-linked administrative agency under the Japanese Cabinet Office, and is positioned as an independent organisation from any individual ministry tasked with protecting consumer interests. 

The announcement of this decision was made by CAA Deputy Director Kiyoshi Takada via a formal statement on the agency’s website. 

“Based on this year’s ’Survey research report on Food Labelling related to food allergies’, [the CAA has]

decided to add almonds to the list of ’ltems equivalent to specified raw materials’ (items with allergenic potential),” said Takada. 

“[This was based] on the [food allergy results] that were found in relation to almonds in the country.” 

The survey was conducted by the Sagamihara National Hospital as commissioned by the Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare. Over 4,800 immediate food allergy incidents in Japan were investigated. 

According to the report, almonds were the third-highest cause of nut-related allergy cases at 21 (5.3%), behind walnuts at 251 cases (62.9%) and cashew nuts at 82 cases (20.6%). 

The most common causes for food-related allergies in Japan were identified as eggs at 34.7%, followed by milk at 22% and wheat at 10.6%. 

Tree nuts did not make it into the top three allergens, coming in fourth overall at 8.2%, but the report authors noted a ‘significant’ increase in the number of cases relating to this as compared to 3.3% as recorded in a previous similar report back in 2015.

Read more...

image
 

From allergies to climate change to food fraud - the business resilience issues facing the food sector in 2020

A host of factors have the potential to damage the reputation of food brands next year, warns an expert. 

Food allergies, food fraud and climate change are the major challenges facing the food sector in 2020, according to Victoria Cross from Instinctif Partners, which advises businesses on avoiding reputational risk. 

Food allergies risk sinking food brands 

Allergy-related food recalls and - worse - deaths can cause huge financial and reputational damage to businesses. Meanwhile, allergies are on the rise, especially in the developed world. By 2025, half of the entire EU population will be affected by chronic allergic diseases, according to Allergy UK. Seven times as many people were admitted to hospital with severe allergic reactions in Europe in 2015 than in 2005. The problem is particularly acute in the UK, where there was a five-fold increase in peanut allergies between 1995-2016. Food allergies now affect around 7% of children in the UK - and hospital admissions for children suffering from allergic reactions have risen every year for the past five years. 

According to the Food Standards Agency, 5-8% of children and 1-2% of adults now have a food allergy in the UK. More than 170 foods have been identified as allergenic, but the eight major allergens that are responsible for around 90% of severe reactions are milk, egg, peanut, tree nut, wheat, soy, fish, and shellfish.                                     

Allergy-related food recalls this year have risen 20% on the previous year to a five-year high in the UK amid high-profile allergy-related deaths and concerns about the dangers of poorly labelled foods, according to the law firm Reynolds Porter Chamberlain (RPC). In most cases products were found to contain allergens that were not listed on the label. 

Sadly, high profile deaths have highlighted the recent rise in food allergies. The cases of Owen Carey -- who had a dairy allergy and died on his 18th birthday after eating a grilled chicken burger in Byron that contained buttermilk - and Natasha Ednan-Laperouse - who died after an allergic reaction to a Pret A Manger baguette -- have enormous implications for the foodservice sector. 

“Food allergies and how businesses should respond to them isn’t something that is going to go away,” said Cross. “This will continue to be a real cause for concern for all sectors of the food industry - not least from calls for tighter legislation following high-profile tragedies such as Owen’s.”

Read more...

image
 

FOOD FOR KIDS: Sesame allergy affects 17% of food-allergic children, new study suggests

Researchers from the National Institutes of Health found that sesame allergy is common among children with other food allergies, occurring in an estimated 17% of children with other food allergies.

About 1.1 million people in the US, or an estimated 0.23% of the US population, have a sesame allergy, according to a recently published study funded by NIAID. Sesame is among the 10 most common childhood food allergies with roughly 20% to 30% of children outgrowing the allergy.

However, sesame is not currently listed as a major food allergen by the FDA and product labeling is inconsistent across the industry. Last October, the FDA put out a request for comments about adding sesame to that list and so far has received 4,821, many of which are in favor of requiring CPG manufacturers to label sesame.

“These factors underscore the need to optimize recognition and diagnosis of this allergy,” said NIH researchers.

Read more...