• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

FAO/WHO Expert Consultation informing Codex on the next steps on PAL Statements.

According to a recent article by Glen Neal, General Manager Risk Management and Intelligence, Food Standards Australia New Zealand, the science is aligning on thresholds. But what does this mean for ‘may contain’ type PAL statements?

It was noted in the article that the work undertaken by the joint experts will underpin developments on PAL in the Codex Committee on Food Labelling. Outcomes of that will ultimately help shape consistent international regulation in this area, with calls for mandatory PAL from consumer advocacy groups, getting louder.

Read more...

image
 

How Useful is AI in Your Allergen Management Plan?

The future of food safety will be heavily impacted by technology. A relevant example is presented in a recent publication that describes the use of an artificial intelligence (AI)-based method to rapidly detect trace levels of gluten or nuts in lentil flour samples.

The method was developed using mathematical models based on convolutional neural networks and transfer learning (viz., ResNet34) trained to identify lentil flour samples that contain trace levels of wheat flour or ground pistachio nuts.

Read more...

image
 

When does a food become a food allergen?

The FDA has issued draft guidance detailing how it will evaluate the public health importance of food allergens that are not among those currently identified by law in the United States.

Current food allergens that require labelling include milk, eggs, fish, crustacean shellfish, tree nuts, peanuts, wheat, and soybeans. Sesame has been added to this list, with legislation coming into effect on Jan. 1, 2023.

According to the FDA, more than 160 foods are known to cause allergic reactions. The draft guidance provides a consistent and transparent process for evaluating evidence about foods that cause allergic reactions, to determine whether further measures are required.

Read more...

image
 

Labelling Errors Put EUs Food Allergic Children at High Risk

In the European Union, the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) underpins the response and recall process when risks to public health are detected in the food chain. Analysis of the RASFF food allergen data has shown surprising levels of labelling errors that are likely to have the greatest impact on children with food allergies.

Researchers extracted food allergen notifications for the period between 1 January 2018 and 31 December 2021 from RASFF via the online open database. A total of 844 food-allergen-related notifications were made during this period, with 2019 having the greatest number of recalls (n=241). The main countries that issued notifications about allergen hazards were Belgium, the Netherlands, and the United Kingdom (noting that 2021 data did not include the United Kingdom since it was no longer part of the EU as of January 2021).

Read more...