• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

Food Safety and Security ANZ Conference – Panel discussion on Best Practices in Allergen Management

14-15 Sep 2020
Online, Virtual, Australia

The marcus evans Food Safety and Security ANZ conference will focus on helping food businesses address the key challenges and strategies in achieving food safety and security in the current dynamic and global market. This event will feature leading case studies and interactive discussions on topics such as blockchain, Artificial Intelligence (AI), food safety culture, allergen management, food fraud, Whole Genome Sequencing (WGS), regulations, traceability, quality control and more.

Read more...

image
 

Unpacking the hygiene hypothesis: raw milk proteins may protect against allergy

The allergy-protective effects of exposure to dirt and ‘germs’ during childhood is a key part of the hygiene hypothesis that aims to explain why allergies are now more prevalent than ever. Several past studies have shown children who grow up on farms and drink untreated milk are less likely to suffer from allergies and asthma than city-dwellers, yet the mechanisms behind this have not been fully explored.

Read more...

image
 

The inherent problems of testing for fish allergens

More than 60 countries have mandatory allergen labelling and almost all of them require that fish be declared when it is present. Over 1,000 different species of fish are caught and sold around the world and the allergenic proteins differ between fish species. Unlike allergen sources such as egg, peanut and milk, there is no test that can detect the presence of all fish. Australian researchers have pin-pointed just how much of a problem this is.

Read more...

image
 

Fear may be stalling the use of allergy prevention guidelines

In 2017, new allergy prevention guidelines were issued in the US advising that peanut-containing foods should be introduced in the diet of infants at four to six months of age. A nationwide survey of US paediatricians has indicated that while over 90 per cent were aware of the national guidelines, only 30 per cent were fully implementing the recommended practices.

The survey, conducted one-and-a-half years after the guidelines were published, collected responses from almost 1,800 paediatricians about their use of the guidelines. It also sought to identify common reasons for why the recommended practices were not implemented. Sixty-four per cent reported partial implementation of the recommended practices and around 70 per cent said they needed additional guideline training.

Read more...