• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

law-and-regulation

LAW & REGULATION

1. Thailand
     
-
Notification of the Ministry of Public Health Re : Labeling of Prepackaged Foods
     readmore

2.  CODEX
     
- Codex Alimentarius - Food Labelling - Complete Texts - Revised 2001  
     readmore

     - GENERAL STANDARD FOR THE LABELLING OF PREPACKAGED FOODS (CODEX STAN 1-1985) (Adopted 1985; Amended 1991, 1999, 2001, 2003, 2005 and 2008)
     readmore

     - CODEX STANDARD FOR FOODS FOR SPECIAL DIETARY USE FOR PERSONS INTOLERANT TO GLUTEN (Adopted in 1979; Amended 1983; revised 2008)  
     readmore

     - CODEX STANDARD FOR WHEAT PROTEIN PRODUCTS INCLUDING WHEAT GLUTEN (CODEX STAN 163-1987, Rev. 1-2001)  
     readmore

3.  EU
     - DIRECTIVE 2000/13/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 March 2000 
      
on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs  
     readmore

     - DIRECTIVE 2003/89/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 November 2003
      
amending Directive 2000/13/EC as regards indication of the ingredients present in foodstuffs  
     
readmore


     - COMMISSION DIRECTIVE 2005/26/EC of 21 March 2005
      establishing a list of food ingredients or substances provisionally excluded from
Annex IIIa of Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council  
     
readmore

     - COMMISSION DIRECTIVE 2006/142/EC of 22 December 2006  
      amending Annex IIIa of Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council listing the ingredients which must under all circumstances appear on the labelling of foodstuffs   
     
readmore

     - COMMISSION DIRECTIVE 2007/68/EC of 27 November 2007
       amending Annex IIIa to Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council as regards certain food ingredients  
     
readmore 

     - COMMISSION REGULATION (EC) No 41/2009 of 20 January 2009
       concerning the composition and labelling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten  
     
readmore

4.  CANADA
     - Allergen Labelling  
     readmore

5.  U.S.A.
     - FOOD ALLERGEN LABELING AND CONSUMER PROTECTION  
     
readmore
     - FDA defines “gluten-free” for food labeling      
     
readmore

6.  JAPAN
     - FOOD ALLERGIES  
     
readmore

7.  Australia New Zealand
     - Development of VITAL Allergen Actions Levels Grid Explanatory notes  
     
readmore
     - VITAL GRID     
     readmore


GUIDELINES

1.  U.S.A.
     - Food Allergens  
     readmore

2.  CANADA
     - Health Canada has Published its Proposed Amendments to the Food Allergen Labelling Regulations in Canada Gazette, Part I (CGI)   
   * Note: Gazette I is the proposal and Gazette II is enforce. 
     readmore

 3.  HONG KONG 
     - Labelling Guidelines On Food Allergens, Food Additives And Date Format 
     readmore
     - Import Control and Food Safety Guidelines  
     readmore

4.  UNITED KINGDOM (UK)
     - Food Standard Agency (England): Guidance on Allergen Management and Consumer Information  
     readmore


ANNOUNCEMENT

CANADA

     - Regulations Amending the Food and Drug Regulations (1220 — Enhanced Labeling for Food Allergen and Gluten Sources and Added Sulphites)  
     
readmore

     - Health Canada Updating Proposal for Food Allergen Regulatory Amendments Based on Consultation Results  
     readmore 

     - Paper on the Allergen Control Activities within the Canadian Food Inspection Agency  
     readmore