• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

Center for Management of Infants with Cow's Milk Allergy (CMICMA) : The First Center in Thailand

Center for Management of Infants with Cow's Milk Allergy (CMICMA) : The First Center in Thailand

Center for Management of Infants with Cow’s

 

ReadMore

Current food allergy trends in Asia Pacific

Current food allergy trends in Asia Pacific

Current food allergy trends in Asia Pacific

 

ReadMore

Food Allergy of Infancy : Approaches to Diagnosis

Food Allergy of Infancy : Approaches to Diagnosis

Food Allergy of Infancy (FAI) : Prevalence and Clinical CoursesFood Allergy of Infancy : Approaches to Diagnosis

 

ReadMore

Food Allergy of Infancy (FAI) : Prevalence and Clinical Courses

Food Allergy of Infancy (FAI) : Prevalence and Clinical Courses

Food Allergy of Infancy (FAI) : Prevalence and Clinical Courses

 

ReadMore