• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

Contact IFRPD

Contact

Other information

Other information:

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทร: 0-2942 8629-35 ต่อ 800, 811, 825  แฟกซ์: 0-2942-7601
Website : http://ifrpd.ku.ac.th    Email : ifrfqa@ku.ac.th

Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University

Tel: 0-2942 8629-35 ext. 800, 811, 825  Fax: 0-2942-7601
Website : http://ifrpd.ku.ac.th    Email : ifrfqa@ku.ac.th