• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

about us


About IFRPD
     Institute of Food Research and Product Development (IFRPD) Kasetsart University was established since 30 September 1968 with the first Director was Professor Amara Bhumiratana. IFRPD, a research institute, with mandate to perform research study on food science and technology to assist food industries as well as its role in providing food information to social, academic offices and communities.

IFRPD Vision
     To be the leader in food innovation, academic supporter and the food industry trendsetter of the country

IFRPD Mission
     To perform research and transfer knowledge and technology as well as provide technical services to industrial sectors, SMEs and communities. Besides these IFRPD support academic task as a practical center for students from various universities both undergraduate and post graduate levels.

IFRPD Policy
     1. To enhance IFRPD as an outstanding research institute on food science and technology
     2. To be center of technical services and food technology transfer
     To promote food technical collaboration among institutes/organizations in both national and international levels
     3. To enhance IFRPD as an outstanding research institute on food science and technology
     4. To be center of technical services and food technology transfer
     To promote food technical collaboration among institutes/organizations in both national and international levels

IFRPD Objectives
     - Conduct research and development of food science and technology as well as to promote and support food industries
     - Serve as the center of food information
     - Transfer technology to strengthen the capacity of food industries in food competitiveness at internationallevel
     - Provide food quality assurance services