• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

FOOD ALLERGIES AND INTOLERANCES

image

A food sensitivity is an adverse reaction to a food that other people can safely eat, and includes food allergies, food intolerances, and chemical sensitivities.

Food allergies are sensitivities caused by a reaction of the body's immune system to specific proteins in a food. Current estimates are that food allergies affect as many as 6% of young children and 3% to 4% of adults.

In allergic individuals, a food protein is mistakenly identified by the immune system as being harmful. The first time the individual is exposed to such a protein, the body's immune system responds by creating antibodies called immunoglobulin E (IgE). When the individual is exposed again to the same food protein, IgE antibodies and chemicals such as histamine are released.Histamine is a powerful chemical that can cause a reaction in the respiratory system, gastrointestinal tract, skin or cardiovascular system. In the most extreme cases, food allergies can be fatal. Although any food can provoke an immune response in allergic individuals, a few foods are responsible for the majority of food allergies.